OVERBLIK: Sådan melder man sig ud af EU-samarbejdet

EU-traktatens artikel 50 beskriver vejen ud af EU. Det er en bestemmelse, der aldrig har været anvendt før.

Den britiske premierminister, David Cameron, siger, at et nej er et nej, og at han med det samme vil iværksætte EU's exit-paragraff, hvis han taber folkeafstemningen på torsdag. Andre vil vente med at starte nedtællingen på to år efter et nej til EU. Scanpix/Gareth Fuller
Læs mere
Fold sammen

Bruxelles. Hvis briterne på torsdag stemmer nej til at fortsætte som medlem af Den Europæiske Union, bevæger både briterne og EU sig ud på ukendt terræn.

Det vil i givet fald være første gang, at et land vil aktivere exit-paragraffen i Lissabon-traktaten, der trådte i kraft i 2009 og beskriver vejen ud af EU.

EU-traktatens artikel 50 giver som udgangspunkt EU og briterne to år til at forhandle sig til rette om udmeldelsen og en ny aftale om Storbritanniens fremtidige forhold til EU.

Tidsfristen kan forlænges med enstemmighed mellem alle EU-lande, og mange tror, at det kan tage helt op til ti år at gennemføre en britisk exit.

Nedtællingen begynder, når briterne i tilfælde af et nej til EU ved folkeafstemningen på torsdag officielt meddeler EU-toppen, at de vil ud af EU.

Premierminister David Cameron siger, at et nej er et nej, og at han med det samme vil iværksætte exit-paragraffen, hvis han taber folkeafstemningen.

Andre opfordrer dog til at trække vejret og først sondere mulighederne for en løsning, inden Storbritannien starter nedtællingen.

Spørgsmålet er dog, om David Cameron overhovedet overlever som premierminister efter et nej, når han selv har anbefalet et ja til at blive i et reformeret EU, eller om en ny leder skal trykke på knappen.

De eneste, der tidligere har forladt det europæiske samarbejde, er Grønland, som ikke er et selvstændigt land, kun har få indbyggere og en lille økonomi. Det tog tre år i 80'erne.

Storbritannien har 64 millioner indbyggere, er verdens syvende største økonomi og er efter 43 års medlemskab bundet af titusindvis af love, regler og domstolsafgørelser og 55 internationale handelsaftaler.

Her er i uddrag de vigtigste bestemmelser i Lissabon-traktatens artikel 50:

1. Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.

2. Hvis en medlemsstat beslutter at udtræde, meddeler den det til Det Europæiske Råd. På baggrund af Det Europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen.

3. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på den pågældende medlemsstat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen i stk. 2, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

Kilder: EU's Lissabon-traktat fra 2009

/ritzau/