OVERBLIK: Det ved vi om angrebene i USA

New York, New Jersey og Minnesota har de seneste dage været mål for bombeangreb eller knivoverfald på civile.