Orkanen Ian er gået i land i Florida med voldsom kraft

Orkanen Ian, der er blandt de kraftigste, der er set i 30 år, har ramt Florida. Stormflod præger kystområder.