Opbakningen til FN har det skidt

Den vigtigste opgave for FNs ny generalsekretær er at genoprette tilliden til FN-systemet og opbakningen til internationalt samarbejde. For verdens lande går i for høj grad efter egne interesser. Det mener FN-forbundets formand.

Der er simpelthen i disse år et svælg mellem de oprindelige intentioner med FN-systemet og så tilbøjeligheden til, at verdens lande går efter egne interesser.Sådan lyder diagnosen for verdens aktuelle tilstand fra FN-forbundets formand, den tidligere radikale folketingspolitiker, Jørgen Estrup.

»Det helt overordnede problem er, at opbakningen til FNs principper og hele det multilaterale system har det skidt og har haft det skidt i en stor del af den ti-årige periode, hvor Kofi Annan har været generalsekretær. Også selv om Kofi Annan har forsøgt at trække i den rigtige retning. Der er simpelthen i disse år et svælg mellem de oprindelige intentioner og tilbøjeligheden til, at verdens lande går efter egne interesser,« siger Jørgen Estrup, der kender FN indefra, efter at han i en årrække har virket som direktør i FNs Industrielle Udviklingsfond i Wien.

Brug for forståelse
Som formand for FN-forbundet - en tværpolitisk, ikke-statslig medlemsorganisation, NGO, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN - har han nøje fulgt valget af ny FN-generalsekretær efter Kofi Annans ti år på posten. Den ny FN-chef er sydkoreaneren Ban Ki-Moon, og hans vigtigste opgave bliver netop at give det internationale samarbejde det løft, det trænger hårdt til.

»Det, verdenssamfundet har brug for, er en generalsekretær, der kan skabe forståelse for, hvorfor man overhovedet oprettede FN-systemet, og hvorfor vi stadig har brug for det. En generalsekretær, der kan genskabe tilliden til, at det nytter noget at gøre tingene i fællesskab globalt. Det gælder selvfølgelig ikke mindst, når man overvejer at gribe ind militært, og her tjener Irak-krigen jo som et rigtigt godt argument for, hvor galt det kan gå, når stater går enegang. Men det gælder sådan set også på næsten alle andre områder - eksempelvis i høj grad med hensyn til udviklingsbistanden. Her har man en masse hver for sig små aktører, som godt nok siger, at de gerne vil samarbejde, men som i praksis laver tingene bilateralt for at få sig selv fremhævet. FNs bistandssystem har det ikke godt.«

Ud over Irak-krigen og udviklingsbistanden hvor er det så, at verdens regeringer svigter det internationale samarbejde?

»Tag migration, hvor indsatsen er totalt famlende. Migration hænger nøje sammen med Afrikas problemer og udviklingsbistanden, men ikke engang på EU-plan - og slet ikke i Danmark - kan skaffes baggrund for en fælles indsats. Jeg siger ikke, at problemet med flygtninge og illegale indvandrere kan løses ved bare at åbne grænserne. Det er ikke løsningen, men hvis man ikke gør noget mere i fællesskab for at løse problemerne, der hvor de er opstået, så får vi altså en flodbølge, der er endnu større, end den er i dag. Det er ikke nok at oprette flygtningelejre i nærområderne.«

Måske for svag
Til gengæld er FN-forbundets formand ikke helt overbevist om, at Ban Ki-Moon har den pondus, der skal til for at genoprette tilliden til og opbakningen bag FN.

»Et af hans problemer er, at han kan have fået posten som generalsekretær, fordi han netop ikke for alvor vil udfordre verdens regeringer. Og når man så hører hans første fejltrin, har man en fornemmelse af, at han måske ikke lige nøjagtig har den idealisme og karisma, der skal til for at løfte FN-arven,« siger Jørgen Estrup med henvisning til Ban Ki-Moons omstridte kommentar til hængningen af Saddam Hussein. FNs ny generalsekretær erklærede lige ud, at beslutningen om at anvende dødsstraf er op til de enkelte landes regeringer, og det svar har vakt opsigt, fordi det er FNs officielle position at være modstander af dødsstraf.

Jørgen Estrup øjner en chance for et mere FN-venligt USA, nu hvor Republikanerne efter midtvejsvalget har tabt politisk indflydelse til Demokraterne.

»Det kan man jo håbe på. Men man skal ikke være naiv, for stormagtsinteresser er jo stormagtsinteresser.«