Ny forskning: Facebook gør dig trist

Når du liker eller klikker på et Facebook-link, svækker det dit mentale helbred. Det konkluderer et amerikansk studie, der har fulgt flere end 5.000 Facebook-brugere.

Hvis du også er en af de mange, der begynder dagen med et hurtigt kig på Facebook, er der dårlige nyheder.

Ny forskning tyder på, at Facebookbrug direkte kan kobles med en forværring af ens mentale velbefindende.

Det fremgår af studiet »Association of Facebook Use With Compromised Well-Being: A Longitudinal Study« publiceret i American Journal of Epidemiology og skrevet af to forskere i sociale medier, Holly Shakya og Nicholas Christakis.

De to har analyseret detaljerede data om flere end 5.208 amerikanere i årene 2013-2015 med særligt fokus på deres selvrapporterede oplysninger om overordnet velbefindende, mental og fysisk helbred samt vægt som opgjort i BMI. Derefter sammenlignede forskerne disse data med oplysninger om likes, egne indlæg og andet trukket direkte fra deltagernes Facebookkonti.

Ifølge forskerne var det nye ved deres studium, at de formåede at måle en udvikling over tid. Og er man fan af Facebook, var deres resultater ikke opløftende.

I en artikel i Harvard Business Review skriver studiets bagmænd:

»Overordnet viste vores resultater, at mens sociale netværk i den virkelige verden var associeret med generelt velbefindende, var Facebook negativt associeret med generelt velbe-findende. Resultaterne var særligt markante for mentalt helbred: De fleste målinger af Facebook-brug over et år forudsagde en reduktion af mental sundhed et år senere. Vi kunne se, at såvel det at like andres indhold som at klikke på links forudsagde en senere reduktion i selvrapporteret fysisk helbred, mentalt helbred og livstilfredshed.«.

Og det bliver værre endnu. Forskernes arbejdshypotese var, at man primært fik det dårligere af at like andres statusser. Det fik de bekræftet, men de opdagede også noget andet, nemlig en negativ kobling mellem at skrive egne statusser og klikke på andres links.

Ifølge forfatterne kan der også eksistere en kobling mellem de negative effekter af Facebook og ens relationer til mennesker i den ikke-digitale verden.

»De negative koblinger til Facebookbrug var sammenlignelige med eller større end de positive effekter af offline-interaktioner, hvilket indikerer et muligt tradeoffmellem relationer online og i den virkelige verden.«

Dog er en løsning mulig. Ifølge forskerne er de negative følger af Facebook-brug i høj grad koblet til kvantiteten og ikke kvaliteten af ens tid tilbragt her. Så vil man undgå at blive ramt af Facebook-induceret tristhed, er det måske en idé at begrænse sin tid brugt på mediet til et par minutter om dagen.