Ngo'er: Vi skal ud af ond spiral med landbruget

Vi skal standse brugen af landbrugsafgrøder til brændstof og svinefoder, lyder det fra grønne organisationer.

Luftfoto af afskovet område i Amazonas, taget under en operation i 2017, da brasilianske miljømyndigheder søgte at bremse den illegale rydning af regnskoven. Grønne organisationer har i årevis peget på, at vores kødproduktion er med til at rydde skovområder i troperne. Træerne fældes for at give plads til afgrøder som soja, der bruges til dyrefoder. Bruno Kelly/Reuters Fold sammen
Læs mere

Over hele kloden bør vi omlægge produktionen af fødevarer, så den bliver mere klimavenlig, lyder det i en ny rapport fra FN's Klimapanel.

Kødproduktion forværrer klimabalancen med udslip af både CO2 og den stærke drivhusgas metan, påpeger forskerne i IPCC.

Samtidig lægger dyrkning af dyrefoder beslag på enorme landområder i en stadigt mere presset verden.

Fra de grønne organisationer er der stor opbakning.

Vi er inde i en ond spiral, som vi skal ud af, istemmer Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

»Rapporten viser, at den måde, vi arbejder med vores landbrug på i dag, er rigtig skadelig for planeten.«

»Vi fælder en masse skov til fordel for landbrug. Det gør klimaforandringerne værre, hvilket gør det sværere at dyrke landbrug, og så har vi brug for at fælde endnu mere skov for at kunne producere fødevarer nok,« siger han.

En af løsningerne er at udnytte den mad, der kommer ud af vores landbrug, bedre.

»Den skal bruges til menneskeføde og ikke til eksempelvis biobrændsel i biler. Vigtigst af alt skal vi have stoppet afskovningen,« siger Bø Øksnebjerg.

Han er af den opfattelse er, at de landbrugsarealer, vi har i dag, er nok til at brødføde os nu og også ud i fremtiden, selv om Jorden får langt flere mennesker.

»Vi har et kæmpe madspild, vi skal have gjort op med. Samtidig bruger vi afgrøder til dumme ting som brændstof til biler eller foder til vores svin«, siger han.

Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver i Greenpeace, peger også på skovfældningen.

»Lige nu ryddes skovene fra verdenskortet med rekordfart for at give plads til at dyrke dyrefoder, så klimaet og den biologiske mangfoldighed presses.«

»Landbruget må indstille sig på at dyrke grønnere mad, der er nøglen til at bremse klimaødelæggelserne. Plantebaseret mad tager langt mindre plads og vil også mætte flere munde i en verden, der har kurs mod 10 milliarder mennesker,« siger han.

Ifølge Greenpeace er det en skadelig utopi at bilde omverdenen ind, at Danmark fortsat kan være storproducent af kød og samtidig opfylde vores klimamål.

»Det ændrer Danish Crowns og Arlas uunderbyggede mål om at blive klimaneutrale i 2050 ikke på«, siger Tarjei Haaland.

/ritzau/