Midlertidigt stop for dødsstraf

Menneskerettighedsgruppen Amnesty International siger, at 133 lande har ophævet dødsstraffen - eller helt undlader at bruge den.

FN's Generalforsamling vedtog tirsdag en ikkebindende resolution, som opfordrer til et foreløbigt stop for dødsstraf til trods for protester fra en blok af stater, der følte deres suverænitet undermineret.

Resolutionen, der opfordrer til "et moratorium for henrettelser med henblik på en ophævelse af dødsstraf", blev vedtaget med 104 stemmer for og 54 stemmer imod. 29 medlemsstater undlod at stemme.

- Resolutionen er ikke indblanding, men vi opfordrer alle medlemslande af FN til at føre resolutionen ud i livet og tage hul på en debat om dødsstraf, sagde den italienske udenrigsminister, Massimo D'Alema, efter afstemningen.

Han sagde, at forløbet af samlingen var en vigtig anledning for en international debat.

/ritzau/Reuters