Merkel: Tænkepausen er slut

Den tyske forbundskansler Angela Merkel gør i en tale til Europa-Parlamentet klart, at der skal findes en løsning på den strandede EU-forfatning inden sommer. Parlamentarikerne er tilfredse med, at der på ny synes at komme skub i Unionen.

BRUXELLES: Det ellers tidligere så ringeagtede Europa-Parlament satte et solidt fingeraftryk på udkastet til Europas første egentlige forfatning gennem de mange EU-parlamentarikere, der var medlem af forfatningskonventet.

Så den tyske forbundskansler Angela Merkels ord i går om, at der skal findes en hurtig løsning på krisen om EU-forfatningen, blev modtaget med kyshånd af hovedparten af Parlamentet.

»Tænkepausen er slut. I juni skal vi have en aftale på plads om den videre gang fremover,« sagde Merkel i en tale til Europa-Parlamentet i går, hvor hun fremlagde det tyske EU-formandskabs program.

Fra tysk side satser man hårdt på at få en køreplan vedtaget for en redning af så meget af EU-forfatningens indhold, at den kan træde i kraft inden 2009, sagde Merkel. Hvis det ikke sker, vil det være et »historisk svigt« over for hele ideen om det europæiske samarbejde, mente kansleren.

Rosende ord
Hendes udmelding fik mange rosende ord med på vejen fra de vigtigste politiske grupper i Parlamentet. Parlamentets formand og chef for den konservative gruppe, Hans-Gert Pöttering, lovede et loyalt samarbejde og antydede, at kristdemokraterne burde droppe forsøget på at få kristendommen indført som grundlag for det europæiske samarbejde i den ændret udgave af forfatningstraktaten, sådan som EU-parlamentarikere fra flere katolske lande ønsker.

Også de liberale, De Grønne og Socialisterne hilste det positivt, at Merkel vil forsøge at bringe mere »schwung« ind i debatten om EU-forfatningen, der har slæbt sig af sted siden det franske nej ved folkeafstemningen i maj 2005. Poul Nyrup Rasmussen sagde på de europæiske socialisters vegne, at det er afgørende at få en moderne traktat på plads for Europa, men at det også er vigtigt at imødekomme den bekymring, der er i flere EU-lande om globaliserings følger for den europæiske sociale model.

JuniBevægelsens Jens-Peter Bonde opfordrede derimod Merkel til helt at opgive forsøget på at genoplive EU-forfatningen, selv om han selv var en ivrig deltager i det konvent, der i 2002-2003 udarbejdede det første udkast. Ethvert forsøg på at presse EU-forfatningen igennem ved hjælp af »korridorforhandlinger« var dømt til at slå fejl, mente Jens-Peter Bonde: »Hvis De fortsætter med denne øvelse, bliver resultatet en alvorlig krise mellem borgere og folkevalgte.«