Merkel beskyldes for populisme efter omstridt udtryk

Den tyske kansler fastholder, at Tyskland ikke vil udbetale kontanthjælp til arbejdssøgende EU-borgere. Hendes brug af udtrykket »socialunion« skaber debat.

Angela Merkel. Fold sammen
Læs mere
Foto: BERND VON JUTRCZENKA

BERLIN: Den tyske kansler, Angela Merkel, har i Europa-valgkampens slutspurt understreget, at Tyskland ikke vil udbetale Hartz IV - kontanthjælp - til EU-borgere, der kommer til landet for at søge arbejde og har gentaget, at EU ikke er »en socialunion«.

Det har udløst hård kritik ikke bare fra oppositionen, men også fra stemmer hos regeringsmakkeren SPD, der beskylder kansleren for med højrepopulistiske angstmageri at forsøge at forhindre stemmeafgang til det euro-kritiske parti Alternative für Deutschland.

»Hvis Angela Merkel nu kort før Europa-valget - ligesom CSU - forsøger at vinde kampen med højrepopulisterne, idet hun overtager dele af deres indhold, vil det møde beslutsom modstand fra socialdemokraterne,« siger Ralf Stegner, der er en af SPDs næstformænd, til avisen Die Welt.

De Grønnes ene partiformand, Anton Hofreiter, kritiserer Angela Merkel for at skabe panik på bekostning af indvandrerne.

»Det er ligeså gennemskueligt, som det er sølle,« siger han til avisen Passauer Neue Presse, der bragte interviewet med Merkel.

Ingen lande har overfor EU-Kommissionen kunnet dokumentere, at de er ofre for såkaldt »velfærdsturisme« i større omfang. Tyskland har allerede en regel, der generelt udelukker kontanthjælp til EU-borgere, der kommer til Tyskland for at søge job eller for den sags skyld for at modtage offentlige ydelser.

Retspraksis er imidlertidig usikker og en tysk socialdomstol har bedt EU-domstolen om at vurdere, om den generelle afvisning er i overensstemmelse med EUs principper. I EU må alle lande afvise at udbetale socialhjælp til andre landes borgere i tre måneder, og derefter kan de kræve, at EU-borgerne skal dokumentere, at de kan brødføde sig selv. Men hvis landene lader dem blive boende, så er det et åbent spørgsmål, om de efter et stykke tid kan siges at have fået så meget tilknytning til landet, at de også uden at have arbejdet får ret til kontanthjælp på lige fod med landets egne borgere. 

I en foreløbig udtalelse har EU-domstolens generaladvokat bakket op om den generelle tyske regel, og Angela Merkels udtalelse kan læses som en streg i sandet. Tyskland vil ikke »betale Hartz IV til EU-borgere, der alene opholder sig i Tyskland for at søge arbejde,« fastslog hun i interviewet.

I forhold til udbetalingen af børnepenge til EU-borgere, der arbejder i et andet land - et tema der har domineret den danske debat i måneder - henviser Angela Merkel til den gældende retspraksis, men vil slå hårdt ned på svindel og misbrug.

»Vi arbejder på, bedst muligt at kunne udelukke misbrug,« sagde hun.

Regeringen arbejder på en lovpakke, der ifølge tyske medier blandt andet som hovedregel skal tidsbegrænse opholdet for at søge arbejde til seks måneder. Regeringen overvejer et genindrejseforbud på op til fem år, hvis man tages i misbrug af sociale ydelser. Falske oplysninger i sager om ophold skal kunne straffes med fængsel i op til tre år og dokumentationskravene ved ansøgning om børnepenge skærpes. Et regeringsudvalg overvejer desuden, om den tyske regering vil støtte ændringer af EU-reglerne.

Da Angela Merkel i februar under et besøg i London fastslog, at EU ikke er en socialunion, udløste det stor begejstring blandt mange politikere i Danmark, men reaktionen i Tyskland viser, at der er forskel på tonen i den tyske og den danske debat, selvom begge regeringer tilhører strammerlandene i EU. En artikel på den tyske telegigant Telekoms nyhedsside T-online forklarer for eksempel, hvordan Merkel ved at fremmane billedet af en »socialunion« på farlig vis reflekterer det yderste højres retorik. Det højreekstreme NPD bruger udtrykket »verdens socialkontor«, mens det højrepopulistiske AfD på valgplakater bruger varianten »Vi er ikke verdenssocialkontoret«, står der.