Krigsforbrydelser i palæstinensiske områder undersøges

Den Internationale Straffedomstol tager hul på en undersøgelse af mulige krigsforbrydelser i de palæstinensiske områder.

ICC: Den Internationale Straffedomstol (ICC) vil indlede en efterforskning af, om der er blevet begået krigsforbrydelser i de palæstinensiske områder. Det oplyser domstolen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed har krigsforbryderdomstolen i Haag taget det første officielle skridt, der kan føre til sigtelser mod palæstinensere eller israelere for krigsforbrydelser begået i den årelange konflikt.

På baggrund af de indledende fund vil domstolen vurdere, om der er grundlag for en mere tilbundsgående efterforskning, som kan resultere i sigtelser mod personer på den ene eller anden side af konflikten.

»Sagen ligger nu i domstolens hænder,« siger lederen af den palæstinensiske delegation i Haag, Nabil Abuznaid.

Den indledende efterforskning kan tage adskillige år og har blandt andet til formål at klargøre, hvor stærke beviser der kan fremskaffes, og om retten har den nødvendige jurisdiktion.

I starten af januar indleverede palæstinenserne de dokumenter til FN, der skulle føre til indtræden i Den Internationale Straffedomstol og en række internationale traktater. Dette blev af Riyad Mansour, der er palæstinensernes ledende FN-observatør, betegnet som »et meget vigtigt skridt«.

»Det er en mulighed, vi søger, for at få retfærdighed for alle de ofre, der er blevet dræbt af besættelsesmagten Israel,« sagde han ifølge Reuters.

Palæstinenserne har ifølge Riyad Mansour formelt anmodet om at give krigsforbryderdomstolen jurisdiktion med tilbagevirkende kraft »med hensyn til de forbrydelser, der blev begået under den seneste krig i Gaza.«

Hverken USA eller Israel er en del af Den Internationale Straffedomstol.

Det har ikke været muligt for Reuters at få en kommentar fra de israelske myndigheder.