Kina fik grønlandsk minister til at droppe Taiwan-besøg

Grønlands minister for handel og udenrigsanliggender skulle have stået i spidsen for et erhvervsfremstød i Taiwan. Efter henvendelser fra Kinas udenrigsministerium blev besøget aflyst.

Vittus Qujaukitsoq skulle have budt gæsterne velkommen til arrangementet Greenland Day på et femstjernet hotel i Taipei. Den grønlandske minister for erhverv, arbejdsmarked, handel og udenrigsanliggender var trækplaster ved begivenheden. Men til trods for ordlyden i den oprindelige invitation var ministeren ikke at finde på talerstolen, da eventen begyndte om morgenen 1. november.

Erhvervsfremstødet med fokus på grønlandske kompetencer og investeringsmuligheder inden for råstoffer, turisme og fiskeriprodukter blev afholdt alligevel – bare uden Vittus Qujaukitsoq. Han havde inden da besluttet sig for at ændre sine rejseplaner og ikke tage til Taiwan. I stedet opholdt han sig en dag ekstra på det kinesiske fastland. Ifølge Berlingskes oplysninger skyldtes aflysningen henvendelser fra Kinas udenrigsministerium.

Den kinesiske regering gjorde det klart, at man var bekymret ved udsigten til et grønlandsk ministerbesøg i Taipei. Kineserne henvendte sig adskillige gange for at gøre opmærksom på deres synspunkt, og for ikke at risikere at skade forholdet til Kina, blev Taiwan-delen af programmet derfor droppet.

I et email-svar til Berlingske forklarer ministerens departementschef, Jørn Skov Nielsen, at det aldrig var planen at holde møder på officielt politisk niveau i Taiwan.

»Beslutninger om rejsens destinationer og ministerens tilstedeværelse er truffet af de relevante grønlandske myndigheder. I lyset af fraværet af officielle kontakter med Taiwan blev ministerens deltagelse ikkog e prioriteret på denne del af handelsfremstødet. Grønland har som i de tidligere år samarbejdet med den danske ambassade i Beijing om den praktiske tilrettelæggelse af besøg og er bekendt med den kinesiske et-Kina-politik,« skriver han.

Ambassaden i Beijing henviser til svaret fra det grønlandske selvstyre og ønsker ikke at kommentere yderligere. Heller ikke Taiwans udenrigsministerium ønsker at udtale sig. Til Berlingske udtaler talspersonen for Kinas udenrigsministerium, at:

»Kina er kraftigt imod enhver form for officiel udveksling mellem Taiwan og lande, der har etableret diplomatiske forbindelser med Kina. Kina værdsætter Danmarks konsekvente overholdelse af et-Kina-politikken. Som et selvstyre i Danmark bør Grønland følge dansk udenrigspolitik.«

Og det er den danske regering helt enig i.

»Det er Kongerigets fælles linje at følge et-Kina-politikken, som det har været tilfældet siden etableringen af Folkerepublikken Kina. Som konsekvens heraf har Danmark ikke diplomatiske forbindelser med Taiwan, og vi afstår fra dansk side fra officielle eller politiske kontakter til Taiwan,« skriver Udenrigsministeriet i et svar.

Fisk og skalddyr er Grønlands største eksportvarer, og her er Kina vigtig, fordi en del af forarbejdningen finder sted på kinesiske fabrikker, før produkterne sendes videre ud i verden. Samtidig er salget af fiskeriprodukter til kineserne stigende. I 2015 var eksporten til Kina på over 600 mio. kr. Til sammenligning var den på omkring 150 mio. kr. til Taiwan.

Men selv om fiskeriet fortsat er Grønlands vigtigste erhverv, er det råstofsektoren, der for alvor kan skabe et fundament for en bæredygtig grønlandsk økonomi uden støtte fra den danske stat. Og her er intet land vigtigere end Kina. Flere af de mineprojekter, der har potentiale til udvikle sig til et grønlandsk råstofeventyr, afhænger af interesse fra kinesiske investorer. I Beijing mødtes den grønlandske minister bl.a. med kinesiske pengeinstitutter og råstofvirksomheder.