Kan man træne en plante ligesom en hund?

Forskere konkluderer i et nyt studie, at man kan træne ærtespirer til at forstå, at vinden fra en ventilator betyder, at der snart kommer lys. En norsk forsker stiller sig skeptisk over for resultaterne.

Solsikker drejer sig efter solen på en mark nær Thun i Schweiz. Fold sammen
Læs mere
Foto: MANUEL LOPEZ

De seneste års forskning peger mod, at planterne har overraskende evner.

Flere studier har for eksempel antydet, at planter hjælper hinanden med at vokse, at de er på vagt over for bladspisende orme, og at de advarer hinanden, når de er under angreb.

Og nu viser et nyt studie, at planter har evnen til at lære den vel nok bedst undersøgte indlæringsproces; betinget indlæring, også kaldet betingning. Det skriver Videnskab.dk.

Betingning er en indlæringsproces, en sammenkobling af en stimulus med en respons eller af en respons med en konsekvens; hvorved en ny påvirkning fra omgivelserne sættes i forbindelse med en, der er kendt i forvejen.

Eller sagt med andre ord: at man kobler et bestemt neutralt tegn til noget, man ønsker sig.

Indlæringsprocessen blev demonstreret af den russiske fysiolog Ivan Pavlov, som lærte hunde, at der kom mad, efter at han havde ringet med en klokke.

Gradvist begyndte hundene at savle, bare de hørte klokken, og dermed vidste Ivan Pavlov, at dyrene havde forstået sammenhængen.

Men nu er Monica Gagliano fra University of Western Australia og hendes kollegaer gået skridtet videre.

De har testet konceptet på planter, og de fandt den samme evne.

Forskerne anvendte 45 ærtespirer, som de fandt ud af kunne forstå, at når en ventilator blev tændt, kom der snart lys.

Professor Line Nybakken fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet, NMBU, er imidlertid skeptisk.

»Resultaterne er interessante, men jeg synes, at konklusionen er for unuanceret,« siger hun til Forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Line Nybakken udtaler, at det vil være revolutionerende, hvis forskerne kan dokumentere, at planter faktisk er i stand til at lære på denne måde, men at det først skal bekræftes i flere og større undersøgelser.

Forskerne tror, at alle levende organismer er i stand lære betingning. Måske har denne mekanisme haft lige så stor betydning for planternes udvikling som for dyrenes?

Men det er lige hér, Line Nybakken fra NMBU mener, at forskerne går for vidt.

»Man skal være forsigtig med så unuancerede konklusioner baseret på et så lille forsøg. Der var trods alt ikke så stor forskel i antallet af planter, som 'lærte' at sno sig i retning af ventilatoren, og de planter, som ikke gjorde det,« påpeger hun.

Line Nybakken mener, at det er en fejltagelse at lede efter tegn på, at planter ligner dyr.»Jeg tror, at mange planteforskere stiller sig skeptiske over for at benytte dyreterminologi i planteforskningen, som menneskeliggør planter og træer.«

»Der findes allerede mange beviser på, at planterne har fantastiske egenskaber, og forskningen afdækker stadig nye hemmeligheder. Men jeg tror ikke, at de har noget, som bare minder om vores hjerne eller vores følelser,« siger Line Nybakken.

Du kan læse mere om forsøget og resultaterne hos Videnskab.dk.