Irak for farligt for flygtninge

FN råder Danmark til at lade irakiske flygtninge blive.

FN's Flygtningehøjkommissariat UNHCR konkluderer nu, at det er så farligt for flygtninge at vende tilbage til Irak, at de bør få lov til at blive i de lande, de er flygtet til.

UNHCR, skriver i en ny rapport, at menneskerettighederne i Irak ofte overtrædes, og at mange forfølges p.g.a. religion, politisk baggrund eller etnisk tilhørsforhold.

"Ind til situationen forbedres væsentligt mener vi ikke, at det er sikkert at tvinge irakere til at tage tilbage til den centrale og sydlige del af landet," siger UNCHRs talsmand Tim Irwin til TV 2/NYHEDERNE.

Sidste år søgte i alt 430 irakere om asyl i Danmark, og Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, vurderer at de nye oplysninger fra UNHCR betyder, at flygtninge her i landet får lettere ved at få asyl.

Flygtningenævnet herhjemme oplyser nemlig, at UNHCR's anbefalinger indgår med betydelig vægt i nævnets baggrundsoplysninger om forholdene i Irak.

Flygtningenævnet vurderer dog, at anbefalingerne ikke fører til, at gamle asylafgørelser generelt bliver genoptaget.

Verserende sager, eller sager der bliver genoptaget, vil blive vurderet ud fra den nye situation, oplyser nævnet.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) har ikke ønsket at lade sig interviewe om sagen, men skriver i en kort udtalelse:

"Det er det uafhængige Flygtningenævn, der har kompetencen i asylsager, og de seneste oplysninger fra UNHCR indgår ligesom oplysninger fra andre internationale organer i deres sagsbehandling."

Kilde: TV 2 Nyhederne