I kamp mod opium, bagmænd og lokal afhængighed

Over for Lashkar Gah ligger en forsøgsgård, der måske rummer en nøgle til at få dyrkningen af opium til at gå ned i stedet for op. Men afghanerne skal selv i behandling. I Helmand har man set et femårigt barn, der var afhængig af opium.

Et amerikansk-finansieret projekt skal få afghanske landmænd til at dyrke andre afgrøder end de valmuer, der bruges til fremstilling af landets opium, der aktuelt udfylder 60 procent af verdensmarkedet. For eksempel forsøger man sig med chili, peanuts og majs. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Nogle gange er de en snes. Nogle dage er de flere hundrede bønder, der graver og hakker og plejer planterne på nogle af de frugtbare afgrøder på Landbrugsministeriets store forsøgsgård tæt ved Helmand-floden, lige over for Lashkar Gah by.

I disse marker findes måske en nøgle til at vende dyrkningen af opium i Helmand fra fremgang til nedgang. For her dyrkes helt bogstaveligt frøene til nogle af de afgrøder, der skal erstatte valmueplanterne. Det drejer sig blandt andet om chilipeber, peanuts og majs, som skal ud til flere og flere af Helmand-provinsens titusinder af bønder.

Bag projektet står den amerikanske regerings bistandsorganisation, USAID. Ideen i projektet er, at USAID giver bønderne såsæd og teknisk assistance. Men vigtigst er, at bønderne er sikre på at kunne sælge deres produkter til en bestemt pris

»Lige nu har vi i alt 9.000 bønder, som dyrker majs, chilipeber og peanuts. Med en gennemsnitsfamilie på 10 personer svarer det til omkring 10 procent af Helmands befolkning«, siger lederen af USAID i Helmand, Rory Donohoe.

Forsøgsgårdens beliggenhed tæt ved byen og diskret omgang med adressen betyder, at den er relativt sikker, og derfor kan de lokale bønder arbejde i markerne og overrislingskanalerne uden at løbe nogen stor risiko for at blive udsat for repressalier fra Taleban eller narkobagmænd, som ikke ønsker indgreb mod opiumsøkonomien. Såsæden pakkes i sække, der er mage til andre tilsvarende produkter.

Til en så stor operation har USAID omkring 250 ansatte, både afghanere og udlændinge, som trodser risikoen ved at bevæge sig rundt langs Helmand-floden. De bestemmer stort set selv, hvordan de gør det, forklarer Rory Donohoe. Og han er sikker på, at tilbuddet om afgrøder som alternativ til valmuerne virker. »Jeg har set bønder, der er skiftet. Bønderne er jo gode mennesker, som ønsker at slippe for opiumshandlen. Men det her vil tage tid«, siger han.

Afghansk afhængighed
I den civilt-militære internationale genopbygningsenhed ved den britisk ledede kampgruppes hovedkvarter er Lorna Hall fuldstændig enig i, at det vil tage mange år at gøre noget afgørende ved opiumsdyrkningen. Hun er genopbygningsenhedens ekspert i bekæmpelse af narkotika, og efter et år på opgaven ved hun, at der ikke gives lette lænestols- løsninger.

Men én af de store og oversete sider af valmuerne fra Helmand er afghanernes egen afhængighed af opium og heroin. Ifølge Lorna Hall er der afhængighed i hver femte familie. Og den rammer både voksne og børn. På disse kanter betragter mødrene opium som medicin, som de giver børnene. Man har fundet afhængige børn ned til femårsalderen. Stop for det massive misbrug i Afghanistan er én af metoderne til at reducere efterspørgslen på opium og dermed få prisen til at falde yderligere til gavn for alternative afgrøder som hvede, der netop nu er i høj kurs. Misbruget er også tæt knyttet til det afghanske politi og dermed til områdets sikkerhed. Og derfor er polititræningsprogrammer og afvænning på vej. »Politifolks misbrug bekymrer os. Nogle sidder skæve i hovederne på deres checkpoints. Politiet skal beskytte de bønder, som transportere legale afgrøder, frem for selv at være en del af problemet,« siger Lorna Hall. Alene risikoen og omkostningerne ved at transportere afgrøder til det fjerntliggende marked medførte sidste år, at løghøsten rådnede på markerne i Helmand. Udryddelse ved hjælp af sprøjtegift fra luften, som specielt USA har ivret for, tror hun ikke på. Det kan ikke undgås, at man så samtidig ødelægger bøndernes øvrige afgrøder. Derimod skal man gå målrettet efter de producenter, som har en reel mulighed for at skifte afgrøde, indtil de ikke finder opiumsdyrkning ulejligheden værd.

Dødeligt samarbejde
I Helmand står 3.000 afghanere på venteliste til afvænning. Den eksisterende afvænningsklinik, som Storbritannien finansierer, har en kapacitet på 20 om måneden.

Kampen mod narkoen hæmmes også af den omfattende narkotika-økonomi, som udgør en væsentlig del af provinsens samlede økonomi. Og frygten blandt opiums- bekæmperne er, at Taleban og narkobagmændene finder sammen i et egentligt partnerskab om deres fælles interesse i at holde produktionen gående. Helmand-provinsen producerer halvdelen af verdens forbrug af heroin.

Kampen mod opiumen var muligvis en årsag til, at en lokal journalist, der var ansat af BBC, søndag blev bortført og skudt. Teorien er, at han blev dræbt af narkotikabagmænd, fordi han rapporterede fra søndagens rituelle afbrænding af beslaglagt narkotika. Bålet, der givetvis vil blive gentaget i løbet af sommeren, når nye transporter opsnappes, bestod af 1.711 kilo opium, 32 kilo heroin, 21 kilo morfin, 303 kilo hash, 50 kilo opiumsrester og 15 tons hashfrø. Hash har andre steder i Afghanistan erstattet opium som en afgrøde, der giver bønderne en kontant indkomst på de illegale markeder.

Rory Donohoe og Lorna Hall tror begge forsigtigt på, at opiumshøsten i år for første gang i flere år bliver mindre end året før. Men mest interessant er spørgsmålet om, hvilke afgrøder bønderne vælger at plante til oktober, når markerne skal tilsås for at være klar til høsten i maj næste år. Bliver det valmuerne, eller bliver det hvede? Tør bønderne satse på noget andet, eller holder de sig til opium, som der altid vil være købere til?

»Opium er en del af de naturlige ressourcer og af kulturen her. Den kan du ikke bare rive ud med et snuptag,« siger hun.