Hvis EU var en ludobrik...

Berlingskes udlandsredaktør, Anna Libak, gør hver uge status over ugens store historie fra udlandet. I denne uge handler det om EUs bestræbelser på at finde en fælles europæisk løsning på flygtningeproblemet.