Hårdere straffe på vej til vaneforbryderne

Inspireret af USA vil den franske regering indføre bundgrænser for strafudmålingen for vaneforbrydere, herunder mindreårige ned til 13 år. Et lovforslag, som dommere og advokater frygter, vil gøre pladsen trang i landets fængsler, der allerede er fyldt til bristepunktet.

PARIS: Franske vaneforbrydere herunder især mindreårige kan se frem til længere tid bag tremmer.

Det er pointen i et af de mest markante lovforslag, som den franske premierminister, François Fillon, fremlagde i går, da han præsenterede regeringens handlingplan for landets parlament.

»Fremover vil umyndighed ikke være et automatisk alibi for unge forbrydere,« sagde Fillon.

Lovforslaget har inspiration fra USA, hvor Californien og andre delstater anvender det såkaldte »three strikes and youre out«-princip. Altså at tredje gang en person dømmes for en lovovertrædelse, vil han eller hun uanset lovovertrædelsen automatisk modtage mellem 25 år og fængsel på livstid. I den franske version er der dog kun tale om, at straffen for vaneforbrydere minimalt skal være på en tredjedel af strafferammen for den pågældende forbrydelse. Og reglen vil kun gælde ved »alvorlige«, typisk voldelige, forbrydelser.

Principielt vil sagens dommer ved strafudmålingen kunne gå under denne »bundgrænse«, men skal i så fald konkret og skriftligt begrunde dette med henvisning til særlige omstændigheder.

Blødsødne dommere
Og i praksis, påpeger fremtrædende dommere, har de sjældent tid til at gå i dybden på den måde og dømmer på samlebånd.

Dommere og advokater forventer derfor, at loven der i morgen skal førstebehandles i parlamentets andetkammer Senatet vil fylde landets allerede overfyldte fængsler. Præsident Nicolas Sarkozy har omvendt beskyldt dommerne for at være blødsødne.

Et af kritikpunkterne af lovforslaget er, at erfaringer fra blandt andet USA og Canada viser, at højere fængselsstraf i modsætning til alternativ straf såsom behandlingsdomme eller elektroniske fodlænker, som franske dommere mere og mere forsøger at ty til ikke får vaneforbrydere på ret spor.

Blandt de indsatte vil der fremover givetvis også være flere mindreårige.

»Dette ord, »barnet« () appellerer til ømhed, beskyttelse og trøst. Men visse mindreårige er ikke børn,« skriver justistminister Rachida Dati i en kronik i Libération, hvori det påpeges, at loven vil medføre at »en ung på 13 år, der begår sin anden lovovertrædelse, obligatorisk vil skulle idømmes mindst seks måneders fængsel«.