Franske kvinder føder flest børn

BABY-BOOM. Franske kvinder er nu sandsynligvis EUs mest fødedygtige. Landet satte sidste år rekord i antallet af børnefødsler, og det skyldes lidt bedre økonomiske konjunkturer og en langvarig politik om at støtte småbørnsfamilier, siger forsker.

Et hold nye franske statsborgere på fødegangen på Levallois-Perret- hospitalet i sommer. <br>Foto: Didier Pallages/AFP Fold sammen
Læs mere

Store budgetunderskud, høj arbejdsløshed, protektionisme.

Frankrig er ofte i EU-Kommissionens sorte bog, men på et område er der især udsigt til gode karakterer fra Bruxelles. Nye tal tyder nemlig på, at Frankrig er blevet EU-landet med den højeste fødselshyppighed, og det er noget, man sætter pris på i Kommissionen, der har kædet befolkningstallet sammen med udviklingen i den europæiske konkurrencedygtighed. For ikke at tale om pensioner og social velfærd.

I 2006 nåede den franske fødselshyppighed op på 2,0 barn per kvinde, forlød det i forgange uge fra Frankrigs statistiske institut, hvilket »meget sandsynligt« er højere end hos den hidtidige topscorer Irland, hvis seneste foreløbige opgørelse er fra 2005 og lyder på 1,88 barn per kvinde. »Min vurdering er, det ikke bliver højere end 2 i 2006. Franskmændene har formentlig ret i at deres tal er højere end vores,« siger statistikker Joseph Keating fra det irske Central Statistics Office.

Forklaringen på rekorden på 830.000 babyer i 2006 - det højeste siden 1981 - skal findes i, at den økonomiske situation trods alt er »mindre katastrofal« end tidligere, siger forskningsdirektør France Prioux fra det franske Nationale Institut for Demografiske Studier. Og ikke mindst i en 50 år gammel politik om økonomiske støtteordninger til småbørnsfamilier.

Franske familier får eksempelvis et skattefradrag per barn, og værdien er dobbelt så stor fra og med barn nummer tre. Nye støtteordninger de seneste år har desuden gjort det mere attraktivt at tage orlov eller gå på deltid for at passe sit barn det første år leveår.

»Generelt tæller det meget i folks bevidsthed, at de ved, at der er tale om en stabil politik, som de kan regne med. Alle politiske partier i Frankrig er enige om at støtte forældre med små børn,« siger Prioux.

Med sin stigende fødselsrate går Frankrig imod den generelle trend i Europa, hvor tyske, italienske og spanske kvinder føder under 1,4 barn i gennemsnit, mens tallet er endnu lavere i flere østeuropæiske lande.