FN: Naturødelæggelse er lige så farlig som klimaændring

FN-møde i Paris om trusler mod naturen kan blive et særligt moment, som klimatraktaten var det i 2015.

Ødelæggelsen af naturen er en mindst lige så alvorlig trussel mod menneskeheden som de menneskeskabte klimaforandringer. Det siger siger FN's chef for biodiversitet, Robert Watson. Emily Irving-Swift/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Ødelæggelse af naturen er »en mindst lige så alvorlig trussel mod menneskeheden som de menneskeskabte klimaforandringer.«

Det siger FN's chef for biodiversitet, Robert Watson.

Ved et stort anlagt møde i Paris, hvor diplomater fra 130 nationer er samlet for at vurdere naturens tilstand, advarer Watson om, at mulighederne for at handle bliver stadig mindre.

»Vi har et vindue med muligheder, som er ved at lukke,« siger Watson, som leder det internationale møde på regeringsniveau om biodiversitet og økosystemer, Ipbes.

Delegationerne fra 130 af verdens lande skal drøfte FN's dystre gennemgang af trusler mod naturen og udarbejde et grundlag for en redningsplan i 11. time for at redde livet på Jorden.

I et 44 sider langt udkast om problemerne opregnes 1001 måder, hvorpå mennesket har udplyndret og skadet Jordens evne til at forny de ressourcer. som mennesket er afhængigt af.

Der henvises i begyndelsen især til problemer med tiltagende mangel på ren luft, drikkevand og frugtbar jord.

»Menneskets stadigt mere omfattende fodaftryk har været ødelæggende,« hedder det.

Op mod en million arter er udrydningstruede, mange af dem inden for få årtier, hedder det i rapporten. Den fastslår, at tre fjerdedele af Jordens overflade er blevet "alvorligt ændret".

En tredjedel af fiskebestanden i verdenshavene er faldende, og resten drives der rovdrift på, så der rejses tvivl om deres overlevelsesmuligheder.

Et dramatisk fald i antallet af de insekter, der bestøver blomster - først og fremmest bier - truer med skabe katastrofale fald i afgrøder. Det vil medføre årlige tab på billioner af kroner.

20 af FN's erklærede mål fra 2010 om at sikre biodiversitet - blandt andet ved udvidelse af beskyttede områder, mindre tilbagegang for skovarealer og mere beskyttelse af dyrearter samt mindre forurening, er stort alle slået fejl.

Diskussionerne i Paris finder sted på baggrund af en rapport på 1800 sider, som 400 eksperter har været til at udarbejde. Referatet af indholdet har været genstand for intense diplomatiske drøftelser med konstant rådgivning fra videnskabsfolk og forskere.

Slutdokumentet fra mødet i Paris ventes offentliggjort 6. maj. Eksperter i biologisk mangfoldighed siger, at de vil forsøge at få skabt et »Paris-moment« for naturen, som det i 2015 skete med Paris-klimatraktaten.

/ritzau/AFP