FN-eksperter kritiserer EUs kurs i Middelhavet: EUs nye tiltag »er livstruende og i strid med internationale standarder«

Strammere kontrol med NGO-skibes redningsarbejde er i strid med internationale standarder, og det vil resultere i, at endnu flere drukner, lyder det i en erklæring udsendt fra FNs hovedkvarter.

Foto: YANNIS BEHRAKIS. Den maltesiske NGO MOAS i færd med redningsarbejde i Middelhavet.
Læs mere
Fold sammen

EU-landenes politik over for migrationsudfordringen på Middelhavet er ikke alene i strid med menneskerettighederne. EUs tiltag vil også føre til, at endnu flere drukner.

Det fastslår to FN-eksperter udpeget af FNs Menneskerettighedsråd.

»EUs nye foreslåede handlingsplan, der blandt andet omfatter et adfærdskodeks for organisationer med redningsskibe, er livstruende og er i strid med internationale standarder, fordi den dømmer folk til yderligere menneskerettighedskrænkelser i Libyen,« skriver de to eksperter i en erklæring, som FNs hovedkvarter i New York har udsendt.

Formålet med det adfærdskodeks — eller retningslinjer — som EU har pålagt de humanitære organisationer er ifølge EU at få større kontrol med NGOernes redningsarbejde. Men ifølge FN-eksperterne er det reelle formål helt at få sat en stopper for NGO-skibenes indsats, så de ikke længere samler migranter og flygtninge op i havet ud for Libyen og sejler dem i sikkerhed i Italien.

»Det er en del af en større EU-plan, der skal nedbringe presset fra migranterne,« fastslår de to FN-eksperter.

De er også er kritiske over for den EU-finansierede libyske kystvagt. Den besluttede for nylig at udvide sin eftersøgning- og redningszone til at omfatte havet uden for det libyske territorialfarvand og »begrænse de humanitære skibes adgang til internationalt farvand«, som FN-eksperterne konstaterer. I netop det område har de humanitære redningsskibe hidtil samlet langt de fleste illegale migranter og flygtninge op. Og uden NGOernes indsats vil antallet af druknede vokse, advarer FN-folkene.

»Løsningen er ikke at begrænse adgangen til internationalt farvand eller at bruge våben for at true bådene, som det rapporteres, at Libyen har gjort gentagne gange. Det vil resultere i flere døde migranter på havet, og det strider mod forpligtelsen til at redde folk i havsnød,« fastslår Felipe González Morales, FNs særlige rapportør vedrørende migranters menneskerettigheder, samt Nils Melzer, der er særlig FN-rapportør med ansvar for tortur.

EUs grænse flyttes

De to FN-rapportører er bekymrede for, »om EU er i færd med at flytte EUs grænse til Libyen«. I henhold til Folkeretten skal migranter til havs sættes af i den nærmeste havn, hvor deres liv ikke er i fare, og hvor de ikke risikerer forfølgelse, understreger de.

»Libyen kan simpelthen ikke betragtes som et sikkert sted, og EUs politik strider med den kendsgerning. Migranter, der stoppes af den libyske kystvagt, står over for detention på ubestemt tid under forfærdelige og umenneskelige forhold med risiko for død, tortur eller andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser og uden domstolsprøvelse,« lyder kritikken fra de to FN-eksperter.

Også Danmark er via EU med til at finansiere den libyske kystvagt, og ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), er EU i gang med at etablere en form for tilsyn med de libyske partnere.

»Lad mig understrege, at alle aktører selvsagt skal overholde international lov. Et af formålene med EUs træning af den libyske kystvagt er jo netop at sikre, at de agerer på en måde, der overholder internationale regler. Man er også i gang med at etablere en monitoreringsmekanisme for at kunne følge op på den libyske kystvagts aktiviteter. Det støtter jeg,« oplyser udenrigsministeren i en skriftlig kommentar.

»Der er ingen tvivl om, at situationen i Libyen gør samarbejdet om migration ekstremt kompliceret. En af måderne vi i EU arbejder for at standse migrantstrømmene og ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel, er ved at hjælpe den libyske regering til bedre at forvalte deres egne grænser. Fra dansk side bakker vi op om det arbejde,« fastslår Anders Samuelsen.

Spørgsmål fra Enhedslisten

I Folketinget går Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, nu ind i sagen med en række spørgsmål til udenrigsministeren.

Anders Samuelsen skal blandt andet svare på, om Danmark støtter Libyens beslutning om at jage de humanitære redningsskibe ud af det område i Middelhavet, hvor størstedelen af migrantene og flygtningene hidtil er blevet samlet op.