Flere selvmord på Grønland

Mere end en person om ugen vælger at tage sit eget liv på Grønland. Det er en negativ udvikling, efter flere år med faldende selvmordsrater. Årsagen er ukendt.

36 mennesker i Grønland valgte livets sidste udvej og begik selvmord i årets første måneder, fra januar til juli. Det er en stigning i forhold til 2008 og 2009, hvor henholdsvis 35 og 37 begik selvmord i løbet af hele året.

Ifølge Jette Eistrup fra selvmordsforebyggelsen i Paarisa i Grønland findes der ingen forklaring på stigningen:

- Vi kan ikke sige noget om, hvorfor vi nu oplever en stigning. Hvert selvmord er meget personligt, og der findes sjældent en enkelt årsag, siger Jette Eistrup.

Grønland lider i forvejen af en verdens højeste selvmordsrater, og mens det i andre lande typisk er ældre mennesker, der begår selvmord, er det i Grønland unge mennesker. Siden 1970'erne har Grønland hvert år oplevet mellem 50 og 75 selvmord om året, men i 2007 knækkede udviklingen, og antallet af selvmord har været kraftigt faldende. Beskyttende tiltag og forebyggende indsatser til de unge grønlændere havde positiv effekt.

Derfor ærgrer det Jette Eistrup, at udviklingen af selvmord nu igen går den forkerte vej:

- 36 selvmord er 36 for meget. Men selvom vi allerede har gjort meget for at komme selvmordene til livs, så viser international forskning, at der pludselig kan komme udsving, som er svære at forklare. Det sker alle vegne - også i alle andre lande, siger Jette Eistrup.

De mange selvmord påvirker også politiets arbejde på Grønland. Det er en del af hverdagen, siger vicepolitimester i Nuuk, Morten Nielsen:

- Selvmordene har indflydelse på det politimæssige arbejde. Vi skal altid være repræsenteret ved ligsyn, og det er selvfølgelig en trist opgave for os alle, siger Morten Nielsen.

En Hjemmestyre-undersøgelse fra 2007 viser, at hver femte blandt landets 15-17-årige har forsøgt at begå selvmord. Det især kærestesorger hos de unge, der udløser selvmordsadfærd, og Departementet for Familie og Sundhed på Grønland har derfor sat flere initiativer i gang, der skal hjælpe de unge:

- Alle dem, der er i kontakt med børn og unge bliver nu trænet i selvmordsforebyggelse - både lærer, pædagoger, sundhedspersonale og politi. Desuden er der oprettet telefonlinje med råd og vejligheder, og myndighederne er blevet bedre til at håndtere de pårørende, siger Bodil Karlshøj Poulsen fra Departementet for Familie og Sundhed.

Derfor er projektkoordinatoren i selvmordsforebyggelsen i Paarisa, Jette Eistrup, fortrøstningsfuld:

- Det er en indsats, som man skal se i et langt perspektiv. Det handler om at ændre holdning og adfærd i samfundet, men jeg synes vi er på rette vej, siger Jette Eistrup.

Den landsdækkende rådgivning for selvmordstruede er anonym og gratis - og kan kontaktes lokalt og på telefon.