FAKTA: Sådan er den danske mediestøtte skruet sammen

Distributionsstøtte blev til produktionsstøtte, og netmedier fik del i støtten med medieloven fra 2013.

Læs mere
Fold sammen

Her er hovedelementerne i den mediestøtteordning, som kulturminister Marianne Jelved (R) fra den daværende S-R-SF-regering indgik med Enhedslisten i januar 2013:

- Den hidtidige distributionsstøtte til trykte medier blev erstattet af en produktionsstøtteordning til dagblade, dagbladslignende publikationer og internetbaserede medier.

- Små, landsdækkende dagblade, der i særlig grad har indhold af betydning for samfundet og den demokratiske debat, kan søge supplerende støtte.

- Kommercielle internetmedier, der ikke ejes af virksomheder, som modtager direkte eller indirekte støtte til andre medier, kan søge støtte i en særlig pulje.

- Der blev oprettet en innovationspulje, der skal støtte etablering af nye medier og udvikling af eksisterende medier samt saneringsstøtte i forbindelse med akutte økonomiske problemer.

- Puljen til foreningsblade blev videreført, og der blev afsat midler til at understøtte ideelle foreningsblades konvertering til digital distribution.

- Efter tre år skal der tages stilling til, om mediestøtten skal ændres igen.

- Den samlede mediestøtte er på 403,6 millioner kroner. Størsteparten (363,6 millioner kroner) går til produktionsstøtte til dagblade og internetmedier.

- EU-Kommissionen godkendte i november 2013 den nye danske mediestøtte.

- Husstandsomdelte gratisaviser fik ikke del i den nye mediestøtte, og derfor klagede Søndagsavisen i marts 2014 over EU-Kommissionens godkendelse af ordningen.

- Retten ved EU-Domstolen har tirsdag afvist alle Søndagsavisens klagepunkter.

Kilde: Kulturministeriet og EU-Domstolen

/ritzau/