Fakta: Næste skridt på vejen mod klimatopmødet 2009

Bali-køreplanen af 15. december 2007 udstikker tidsfrister og temaer, der skal forhandles frem mod FN's klimatopmøde i København i december 2009.

I København skal verdens lande efter planen vedtage en ny global klimaaftale, der skal efterfølge Kyoto-protokollens første periode 2008-2012.
Indtil da skal der holdes fire forhandlingsmøder:

Session 1: Marts-april 2008
Session 2: Juni 2008
Session 3: August-september 2008
Session 4: December 2008

Herudover tager Bali-køreplanen fat på fire hjørnestene i klimasamarbejdet mellem industrilande og ulande.

Tilpasningsfond:
En tilpasningsfond skal hjælpe de mest sårbare ulande med at modstå klimaændringer i form af oversvømmelser, højere vandstand, ekstremt vejr og tørke. Fonden råder i øjeblikket over 325 millioner euro (godt 2,4 mia. kroner) i perioden 2008-2012. Pengene kommer fra en afgift på to procent på de såkaldte CDM-projekter. Her investerer vestlige lande i skovplantning eller klimaprojekter i ulande mod at få godskrevet den sparede mængde CO2 på det hjemlige klimaregnskab. Midlerne administreres af FN's globale miljøfond. Når antallet af CDM-projekter vokser, kommer der flere penge til tilpasning, men behovet er dog langt større. Verdensbanken har beregnet omkostninger til klimatilpasning til 50-200 milliarder kroner ekstra om året. FN's Udviklingsprogram, UNDP, anslår behovet til mindst 430 milliarder kroner årligt.

Indsats mod skovrydning:
Rydning og afbrænding af tropeskov er en af de helt store klimasyndere. Globalt set bidrager afskovning med mindst 20 procent af det menneskeskabte CO2-udslip. Der er enighed om at sætte pilotprojekter i gang med henblik på, at store skovlande på længere sigt kan få penge for at undlade at fælde deres regnskov. Congo kan f.eks. kompenseres for, at man i lang tid ikke har fældet ret meget skov, Indien kan modtage støtte til at genplante en del af sin fældede skov, og Indonesien kan få penge for at sænke tempoet i afskovningen. Indonesiens regering har selv foreslået et tilskud på 25-100 kroner per hektar for at bevare skoven. Landet har omkring 10 procent af verdens tilbageværende tropeskov.

Overførsel af teknologi:
En ordning, der skal overføre klimavenlig teknologi fra industrilande til fattige lande, er et kernepunkt i at få ulandene til at deltage i begrænsning af CO2-udslippet. Især Kina har ønsket en sådan ordning. Ulandene har bl.a. accepteret, at rige lande kan bruge allerede bevilgede bistandsmidler til formålet. Indtil videre er der kun afsat et begrænset millionbeløb i dollar til teknologioverførsel.

Finansiering af hele indsatsen:
Der skal findes mekanismer til at finansiere hele klimaindsatsen i ulandene. Pengene skal være nye og ekstra bevillinger til CO2-begrænsning, tilpasning og teknologismarbejde.

Kilder: Oxfam, WWF Verdensnaturfonden, UNFCCC (FN's Klimasekretariat).

/ritzau/