Europa tager rumskraldet

Det europæiske rumfartsagentur, ESA, er parat til at sende det første store europæisk byggede rumskib af sted. Det skal fungere som en »lastbil« til den internationale rumstation.

Det er noget mindre glamourøst, end hvad Jurij Gagarin og Neil Armstrong stod for, men for de europæiske ambitioner om at blive en stormagt på rumfart er det et stort skridt frem ad.

Det europæiske rumfartsagentur, ESA, har indledt afskibningen af det hidtil største europæiske byggede rumskib til Fransk Guyana i Sydamerika, hvorfra det indenfor nogle måneder vil blive sendt ud i rummet med en fransk bygget Ariane-raket.

Som en lastbil på 20 ton
Det ubemandede rumskib kaldet ATV Automated Transfer Vehicle er på 20 ton og har som største opgave at fragte brændstof, fødevarer og vand op til den internationale rumstation, der kredser rundt om kloden. »Det er største rumskib, vi har udviklet i Europa,« siger Jean-Jacques Dordain, chef for ESA. »Man må forestille sig rumskibet som en lastbil på 20 ton,« siger han om ATVen, der er på størrelse med en dobbeltdækkerbus.

Hidtil er den internationale rumstation blevet forsynet af de amerikanske »rumfærger« og af russiske rumskibe. Men den europæiske ATV er i stand til at bringe større mængder af gods op til rumstationen.

»Med ATVen kan man tage meget mere op til rumstationen f.eks større instrumenter. Samtidig sikrer den Europas uafhængighed. Når vi laster ATV, kan Europa selv bestemme, hvad der skal med,« siger teknologichef Flemming Hansen fra Danmarks Rumcenter.

Fra europæisk side håber man at kunne vinde mere indflydelse på, hvad den internationale rumstation skal foretage sig i betragtning af, at det hidtil har været et forholdsvis amerikansk og russisk domineret projekt.

ESA overvejede på et tidspunkt at bygge sin egen version af den amerikanske rumfærge. Men det blev opgivet på grund af de store omkostninger og de teknologiske problemer, der i de seneste år har vist sig med konceptet med rumfærger.

ATV vil i øvrigt også fungere som skraldevogn for rumfærgen, idet den på returrejsen fyldes med affald fra den internationale rumstation. Så Europa tager skraldet.