EU vil redde og tilbagesende migranter i Middelhavet og Atlanterhavet

18 tiltag skal styrke EUs indsats over for migration via Middelhavet og Atlanterhavet.