EU vil ramme flygtningekritiske lande på finanserne med omstridt budgetforslag

Onsdag fremlægger kommissionen sit forslag til et nyt EU-budget for 2021-2027. Mens kommissionen vil sikre demokratiske standarder i EU, ser østeuropæiske diplomater udspillet som ’politisk hævn’ over for flygtningeskeptiske lande.

Onsdag fremlægger Günther Oettinger EU-kommissionens forslag til et nyt europæisk budget efter Brexi. Men forslaget støder allerede nu på skepsis i østeuropæiske lande, der risikerer at få skåret i støtten. Fold sammen
Læs mere
Foto: EMMANUEL DUNAND

Flygtningekritiske EU-lande skal indstille sig på at modtage færre penge i støtte fra EU. I hvert fald hvis det står til EU-kommissionen.

Beskåret EU-støtte til lande som Ungarn og Polen kan nemlig blive en af konsekvenserne i det udspil til unionens milliardstore budget for 2021-2027, som den tyske EU-kommissær Günther Oettinger fremlægger onsdag i Bruxelles.

Kommissionens udspil lægger op til en række grundlæggende ændringer på politisk ømtålelige områder som migration, flygtninge og demokratiske minimumsstandarder.

Anonym østeuropæisk EU-diplomat til EU Observer

»Det er svært at undlade at fortolke det som hævn.«


Med det nye udspil ønsker kommissionen nemlig at gøre respekt for retsstaten til et kriterium for yderligere støtte fra EUs strukturfond, der støtter underudviklede regioner.

Mens støtten fra EUs strukturfonde hidtil har været fordelt efter medlemslandene bruttonationalprodukt pr. indbygger i, foreslår kommissionen nu at indføre supplerende kriterier for støtte - eksempelvis ungdomsarbejdsløshed, uddannelseskvalitet og ikke mindst respekt for demokratiske minimumsstandarder. Dermed kan lande som Polen, Tjekkiet og Ungarn fremover gå glip af milliarder af euro fra EUs strukturfonde.

Forud for onsdagens præsentation anklager diplomater fra østlige medlemslande derfor kommissionens for politisk pression.

»Hvis vi lægger for meget vægt på andre kriterier, er der tale om en substantiel forandring«, siger en anonym diplomat fra et af unionens østlige medlemslande til nyhedsportalen EU Observer.

»Det er svært at undlade at fortolke det som hævn.«

Belønning i stedet for straf

Hvordan kommissionen i praksis forestiller sig at skære i støtten til medlemslande, der ifølge Bruxelles forsømmer demokratiske minimumsstandarder, er indtil videre et åbent spørgsmål.

Budgetforslaget indeholder ifølge Financial Times nye regler, der giver et flertal af medlemslandene mulighed for at skære i fondsstøtten til medlemslande, hvis retssystemer på grund af manglende uafhængighed er ude af stand til at bekæmpe korruption.

Dermed risikerer budgetforhandlingerne, der skal vedtages enstemmigt af samtlige 28 medlemslande, at styrke den verserende strid mellem Bruxelles og lande som Ungarn og Polen, der efter omfattende justitsreformer er kommet på kant med Bruxelles.

Oven i de komplicerede forhandlinger kommer det politisk sensitive spørgsmål om migration, der i forvejen har ført til gnidninger mellem EU og lande som Ungarn, Tjekkiet og Polen.

I Tyskland har ledende politikere lejlighedsvist drøftet muligheden for at indføre finansielle sanktioner over for medlemslandene, der nægter at tage del i en aftale om kvotefordeling af asylansøgere. Flere medier beretter, at kommissionen i stedet for at straffe modvillige lande vil belønne lande, der tager imod migranter.

»Vi skal støtte stater, der varetager ekstraordinære opgaver på vegne af os alle,« sagde Günther Oettinger ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung i april.

»Derfor vil migrationsemnet også sætte sit aftryk på flere af budgettets programmer.«

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland