EU vil oprette fælles brandstyrke

EU kommissionen foreslår, at der oprettes et fælles udrykningskorps, der kan sendes af sted i tilfælde af naturkatastrofer.

Med de ødelæggende oversvømmelser i Storbritannien, de kvælende temperaturer i Sydeuropa og senest brandkatastrofen i Grækenland i tankerne, foreslår EU kommissionen nu, at medlemslandene opretter en fælles udsykningsstyrke. Styrken vil blive indsat når det pågældende land må erkende at dets egne ressourcer ikke slår til.

En lang række lande har således reageret på grækernes appeller om hjælp, men ifølge kommissions-forslaget skal en ny koordineret civil indsatsstyrke kunne rykke ud med alt det udstyr en given situation vil kræve.

Den nye civilforsvarsstyrke er tænkt indsat ikke blot ved naturkatastrofer men også i tilfælde af terrorangreb mod industrikomplekser hvor udslip af f.eks. kemikalier eller gasser vil udgøre en fare for befolkningen.