EU-Parlamentet skjuler svindel

Der finder svindel sted med de godt én mia. kr., som de i alt 785 medlemmer af EU-Parlamentet hvert år råder over til aflønning af deres assistenter. 40 medlemmer af parlamentet mistænkes for regulær svindel i hemmeligstemplet rapport.

Hele EUs image lider under den svindel, der finder sted med skatte­ydernes penge i Europa-Parlamentet, og som netop er blevet dokumenteret i parlamentets interne, men hemmelige revisionsrapport vedrørende perioden 2004-2006.

Det mener den erfarne danske EU-parlamentariker Jens-Peter Bonde fra Juni-bevægelsen.

Han besluttede derfor i går at offentliggøre hovedindholdet af parlamentets interne revisionsrapport, som ifølge forretningsordenen er hemmelig.­

Rapporten gennemgår de i alt 785 europaparlamentarikeres brug af tilsammen godt én milliard kroner, der er øremærket til aflønning af politiske assistenter og andre løbende udgifter.

Hver af parlamentets medlemmer kan bruge op til 16.000 euro – små 120.000 kr. – om måneden på at aflønne sit personale, som der er god brug for, eftersom parlamentarikerne skal sætte sig ind i et hav af rapporter.

Udgifterne bliver gennemgået af parlamentets administration, hvorefter budgetkontroludvalget, der har 10 medlemmer – heriblandt Jens-Peter Bonde – får lov til at læse rapporten mod, at de til gengæld skriver under på, at de ikke vil sige offentligt, hvad der står i den.

Bonde har i år valgt ikke at læse rapporten for ikke at risikere at komme til at overtræde forretningsorden ved at fortælle, hvad der står i den. Sine oplysninger har han angiveligt fra andre medlemmer af udvalget, der har læst rapporten.

En heftig julebonus
Ifølge Jens-Peter Bonde indeholder den aktuelle rapport på 92 sider, der omhandler perioden 2004-2006, detaljer om i alt 167 sager i relation til i alt 40 medlemmer, og der er i nogle tilfælde tale om regulær svindel som ansættelse af familiemedlemmer og sågar overførsel af beløb til parlamentarikeres egne konti.

Et andet eksempel er en udbetaling af en heftig julebonus til en politisk assistent – hele 19,5 gange assistentens månedsløn. Samtidig er der flere tilfælde af manglende indbetaling af skat og sociale bidrag.

Både Jens-Peter Bondes gruppe af såkaldte europæiske demokrater, den grønne og den liberale gruppe i Europa-Parlamentet går ind for at offentliggøre revisionsrapporten, men det blev forhindret af et flertal bestående af de to dominerende grupper, socialdemokraterne og de konservative.

Den liberale brite Chris Davies siger, at rapporten indeholder flere eksempler på »grov uetisk opførsel«, og han beklager, at tirsdagens forsøg på at gøre rapporten offentlig blev kørt over med en »damptrommel«.

Der er allerede vedtaget nye og strammere regler for EU-parlamentarikernes udgifter i det nye parlament, der skal vælges i juni 2009.