EU-lande skal være bedre til at tackle radikalisering

Foranlediget af de seneste terrorangreb i EU vil kommissionen styrke medlemslandenes indsats mod terror.

EU-Kommissionen mener, at det er nødvendigt med et samarbejde på EU-niveau, som blandt andet kan stoppe spredningen af ulovligt indhold på nettet, der kan føre til radikalisering. Free/Erwin Wodicka Fold sammen
Læs mere

Efter de seneste terrorattentater i Danmark, Belgien og Frankrig har der været talt og skrevet meget om, at gerningsmændene skulle være blevet radikaliseret.

EU-Kommissionen har derfor fremlagt en række initiativer, som skal hjælpe medlemslandene med at tackle radikalisering på nettet og i fængslerne.

For selv om det er de enkelte lande, som har ansvar for at bekæmpe den radikalisering, der kan føre til terrorisme, er det nødvendigt at samarbejde over landegrænser, siger EU-Kommissionens vicepræsident, Frans Timmermann.

- De seneste terrorangreb har vist, hvordan nogle unge europæere er tiltrukket af en ideologi om død og ødelæggelse, har brudt med deres egen familie og venner og har vendt samfundet i ryggen, lyder der fra vicepræsidenten i en skriftelig kommentar.

- Det kræver en reaktion fra samfundet som helhed for at forhindre radikalisering og styrke de bånd, der binder os sammen, siger han.

Eksempelvis mener kommissionen, at det er nødvendigt med et samarbejde på EU-niveau, som kan stoppe spredningen af ulovligt indhold på nettet, der tilskynder til vold.

Medlemslandene skal også udveksle erfaringer om tiltag i fængslerne, som kan forebygge radikalisering, eller hjælpe de personer, som allerede er blevet radikaliseret.

Størstedelen af de personer, som står bag de seneste terrorangreb mod EU-lande, er personer, som er opvokset i europæiske lande, og det anslås, at omkring 4000 EU-borgere har tilsluttet sig terrororganisationer i konfliktramte lande som Syrien og Irak.

I Danmark er der allerede søsat flere initiativer, som skal bekæmpe radikalisering.

Derudover har politikerne på Christiansborg efter flere ugers forhandlinger for nylig indgået en aftale om antiradikalisering, der blandt andet indfører åbne lister over visse prædikanter med radikale synspunkter og kriminaliserer visse ytringer fra religiøse forkyndere.

/ritzau/