EU-dom: Arbejdsløse udlændinge har også ret til børneydelse

Når man kommer til et andet EU-land for at arbejde, men siden mister det, har man stadig ret til børneydelse.

EU-Domstolen i Luxembourg slår torsdag fast, at udlændinge fra et andet EU-land også har ret til børneydelser, selv om de har mistet deres arbejde.

I en offentliggjort afgørelse konkluderer EU-Domstolen nemlig, at et lands pligt til at udbetale børneydelser ikke afhænger af, om modtageren har et arbejde eller ej.

Konkret handler sagen om en rumænsk mand, der flyttede til Irland for at arbejde i 2003.

Efter nogle år blev han arbejdsløs. De irske myndigheder stoppede derfor udbetalingen.

Man mente ikke, at han opfyldte betingelserne for at kunne modtage familieydelser for sine to børn i Rumænien. Begrundelsen var, at han ikke var i lønnet arbejde i Irland i den periode, hvor myndighederne ikke ville udtale børneydelsen.

Men det var altså imod reglerne, fastslår domstolen.

I afgørelsen lægger EU-Domstolen vægt på, at reglerne er resultatet af en lovgivningsmæssig udvikling, der afspejler EU-lovgivers ønske om at udvide retten til familieydelser til andre kategorier af personer end blot arbejdstagere.

Spørgsmålet om børneydelser har været diskuteret bredt i Danmark. Her har det dog handlet om, hvorvidt man skulle indeksere ydelsen - altså regulere satsen, alt efter hvilket EU-land modtagerens børn bor i.

Østrig har allerede indført en indeksering. EU-Kommissionen rejste efterfølgende en sag om traktatbrud. Man mener, at der er tale om forskelsbehandling.

Modstanden mod indeksering er imidlertid stor i EU. Rumænien, som overtog det skiftende formandskab for EU 1. januar, satte straks fokus på beslutningen i Østrig. Rumænien finder indekseringen urimelig og ulovlig.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har sagt, at regeringen ikke ønsker at overtræde EU-reglerne. Han vil i stedet arbejde på at få reglerne ændret.

/ritzau/