EU: Danmark svigter med racisme-lovgivning

Danmark lever ikke op til EUs regler, når det gælder lovgivning mod racisme, hedder det i den første årsrapport fra EUs agentur for Grundlæggende Rettigheder.

EU kritiserer en række lande – heriblandt Danmark – for ikke at bruge EU-lovgivningen mod racisme og fremmedfjendtlighed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

Selv om Danmark er det af de »gamle« EU-lande, hvor stigningen i antallet af racistisk motiveret vold har været størst siden 2000, har den danske regering fortsat ikke gjort noget for at gennemføre EUs direktiv vendt mod racisme i dansk lovgivning.

Det kritiseres kraftigt af EUs nye agentur for »Grundlæggende rettigheder« placeret i Wien, der har afløst EUs tidligere center for observation af racisme og fremmedfjendtlighed.

I den første årsrapport fra agenturet kritiseres en halv snes af EUs medlemslande –heriblandt Danmark – for ikke at bruge EUs lovgivning mod racisme til på nationalt plan at slå ned på racisme.

»Det er et tegn på, at man skriver under på pæne papirer, men ikke gør noget effektivt ved det,« sagde bestyrelsesformanden for EU-agenturet, Anastasia Crickley, da hun i går fremlagde rapporten. Ud over Danmark er det Tyskland og hovedsageligt nye medlemslande, som ikke har fulgt op på EUs lovgivning, fremgår det af rapporten.

Danmark er ellers det af de »gamle« EU-lande, der har oplevet den største stigning i antallet af racistisk motiverede forbrydelser siden 2000. Ifølge rapporten er stigningen på 58 procent, men det sker på et i forvejen lavt tal.

Kritik fra højrefløjen
EUs rettighedsagentur – hvis nye direktør er danskeren Morten Kjærum, som kommer fra en stilling som leder af det danske institut for menneskerettigheder – roser især Storbritannien og Frankrig for at være langt fremme med lovgivning og tiltag mod racisme.

Til gengæld er kritikken hård af en række af de nye medlemslande i Central- og Østeuropa for deres behandling af mindretal – herunder især sigøjnere.

Rumænien, Bulgarien og Tjekkiet kritiseres for ikke at have nogen politik for integration af dette mindretal og for at diskriminere dem i skoler, sundhedsvæsen og på arbejdsmarkedet. EUs center for observation af racisme blev oprettet netop i forbindelse med EUs udvidelse mod Øst på grund af bekymring for, at de nye medlemslande med deres spinkle demokratiske baggrund kunne tilsidesætte de grundlæggende borgerlige friheds- og menneskerettigheder.

Men centerets kritik af en række af de »gamle« medlemslande, heriblandt Danmark, har skabt politisk postyr blandt partier på den yderste højrefløj. Dansk Folkeparti har således gentagne gange forlangt centeret lukket. Søren Krarup (DF) skrev i en kronik i Berlingske Tidende i 2006, at Wien-instituttet var med at til at fremme Danmark som et multikulturelt samfund.