Eksperter: Mere magt til miljømyndigheder

En ny rapport anbefaler Kinas regering at opgradere landets øverste miljømyndighed til et ministerium samt at etablere et energiministerium for blandt andet at øge kontrollen med miljøsvin. Det bliver vurderet som et vigtigt skridt på vejen mod bekæmpelse af Kinas miljøkrise.

SHANGHAI: Hvis Kina virkelig ønsker at sætte en stopper for landets alvorlige miljøkrise, skal den øverste miljømyndighed SEPA (State Environmental Protection Administration) have mere magt.

Det er en af konklusionerne i en netop offentliggjort rapport - Kinas moderniseringsrapport 2007 - hvor kinesiske eksperter kommer med anbefalinger til regeringen. Én af dem er at opgradere SEPA til et miljøministerium samt at etablere et nyt energiministerium - i stedet for som nu - at overlade en stor del af det energipolitiske ansvar til landets olieselskaber.

»Kinas regering er under stort pres på grund af de store miljøproblemer, og derfor tror jeg, det vil være en fordel for landet og for det internationale samfund at styrke miljømyndighederne. Ikke mindst for at ændre vores image, når det gælder miljøbeskyttelse. Vi forsøger at opnå en win win situation, hvor økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse kan følges ad,« siger He Chuanqi, direktør for Kinas Center for moderniseringsresearch og har været med til at lave rapporten.

Men det er netop de mange år med massiv økonomisk vækst uden skelen til konsekvenserne for miljøet, som har bragt Kina ud i en så alvorlig miljøkrise, at den skaber bekymring i hele verden. Derfor skal opgraderingen af SEPA ifølge den internationale organisation Greenpeace ske sammen med en stramning af landets miljølovgivning, før de hensynsløse miljøsvin kan blive stoppet.

Lave straffe

»Det er altafgørende, at SEPA kan være med ved bordet, når der træffes beslutninger i statsrådet. Men der er også behov for en bedre lovgivning. SEPAs straffe er så lave, at det ikke betyder noget for de store virksomheder, om de skal betale en bøde for et udslip i en flod,« siger Pang Cheung, som er vicedirektør for kommunikation og kampagner hos Greenpeace i Kina. Det seneste eksempel var i sidste uge, da den virksomhed, som i november 2005 var skyld i, at en 100 tons giftig bræmme af kemikalier væltede ud i Songhua-floden i Nordøstkina, endelig fik sin straf: En bøde på en mio. RMB. Det svarer til ca. 742.000 kr., hvilket kun er et greb i lommen på den statsejede virksomhed - og langt fra nok til at rengøre den forgiftede flod.

Alligevel er det den højeste bøde, SEPA nogensinde har opkrævet, og det er, som SEPAs frontfigur Pan Yue tidligere har sagt - ikke ligefrem noget, der »gør virksomhederne bange for SEPA«. Han er kendt som en modig miljøfortaler, fordi han tør udfordre de store økonomiske interesser i Kina - og fordi han åbent har erkendt, at vækstpolitikken har slået fejl.