Efterlysning: Hvor er de 5.000 grænsevagter, som medlemsstaterne har lovet EU?

Det kniber gevaldigt med at få nationalstaterne til at bidrage med det, de skal, så målet om fælles EU-grænsekontrol kan opfyldes, afslører en stresstest fra EUs agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex.

Der er mangel på nationale grænsevagter - og EUs plan for en styrkelse af den fælles eksterne grænsekontrol i Frontex er udsat til 2027. Det er konklusionen efter at EUs agentur Frontex søndag meddelte, at medlemsstaterne ikke har afsat det antal grænsevagter, som de ellers har meldt ind. Bevogtningen af EUs grænser sker i et samarbejde mellem de nationale myndigheder og Frontex. Frontex er f.eks. i aktion ved grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet. Fold sammen
Læs mere
Foto: ORESTIS PANAGIOTOU / EPA / scanpix

Siden 2015 har EU kæmpet med at finde fælles svar på flygtninge- og migrationskrisen. Nu viser det sig, at det halter med nationalstaternes bidrag. De har ikke afsat nok grænsevagter til at vogte grænserne. Det fremgår af en stresstest udarbejdet af EUs agentur for fælles grænse- og kystbevogning, Frontex.

I forvejen er planen for en styrkelse af den fælles grænsekontrol udsat til 2027. Først da vil EU være klar med 10.000 mand i EUs fælles grænse- og kystbevogtning, Frontex.

Forsinkelsen var et tema i den netop overståede valgkamp til Europa-Parlamentet, hvor blandt andet den konservative spidskandidat Manfred Weber slog til lyd for, at planen skal fremskydes. Samme synspunkt indtog flere danske spidskandidater til Europa-Parlamentet.

Nu viser det sig imidlertid, at medlemslandene på nationalt plan ikke har ansat nok grænsevagter. Det skriver avisen Welt am Sonntag.

115.000 er meldt ind

Egentlig skulle tallet være 115.000, men der mangler altså 5.000. Det fremgår af en stresstest, som EUs agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex, har gennemført.

Frontex’ direktør, Fabrice Leggeri, er overrasket over de manglende grænsevagter.

»Vi har konstateret, at landene på papiret har meldt 115.000 grænsevagter ind. Men det passer ikke. Det overrasker også mig,« siger Leggeri til avisen Die Welt.

Ifølge Leggeri er Frontex nu gået i dialog med landene, men undlader at oplyse, hvem det er, som ikke lever op til indmeldingerne. Frontex har udarbejdet stresstesten, siden det i 2015 blev klart, at EU – både i fællesskab og hver for sig – har vanskeligt ved at beskytte EUs grænser.

Fabrice Leggeri, direktør for Frontex

»Vi har konstateret, at landene på papiret har meldt 115.000 grænsevagter ind. Men det passer ikke. Det overrasker også mig«


Der kommer færre, men …

Tal fra Frontex viser, at der i de senere år har været færre, der har krydset EUs grænser illegalt. Konkret har Frontex konstateret, at der i årets første fire måneder var 24.000, der krydsede EUs grænser, hvilket er 27 pct. færre end sidste år. De fleste kommer ind via Tyrkiet, og mange kommer fra Syrien og Afghanistan.

Fabrice Leggeri, direktøren for Frontex, er overrasket over, at medlemsstaterne ikke leverer nok grænsevagter. Fold sammen
Læs mere
Foto: FLORION GOGA / Reuters / scanpix.

Allerede da medlemsstaterne i marts 2019 udskød den fælles styrkelse af grænsekontrollen i Frontex til 2017, advarede Europa-Kommissionen imidlertid om, at EU kan få svært ved at beskytte de eksterne grænser, hvis EU på ny rammes af flygtningestrømme.

Samme toner lød fra Dominik Bartsch, leder af FNs flygtningeorganisation, UNCHR, i Berlin.

»Helt grundlæggende er EU ikke godt nok forberedt på nye flygtningebevægelser, da landene ikke trækker på samme hammel,« sagde Bartsch i maj til avisen »Tagesspiegel

Fabrice Leggeri påpeger, at der nu kan blive ekstra grund til at styrke Frontex - »også fordi vi må konstatere, at der er for få grænsevalgter i EU-landene.«

Europas konservatives spidskandidat Manfred Weber gik til valg på at fremskynde den fælles grænsekontrol. På topmødet til den 20.-21. juni skal stats - og regeringscheferne diskuterer, hvem der skal være ny Kommissionsformand. Weber er trods tilbage ved valget til Europa-Parlamentet fortsat med i kampen. Fold sammen
Læs mere
Foto: SASCHA STEINBACH / EPA / scanpix.

Under valgkampen til Europa-Parlamentet foreslog Manfred Weber, der p.t. kæmper for at blive ny Kommissionsformand, at Frontex allerede i 2020 skal nå op på 10.000 grænsevagter.

Offentliggørelsen af Frontex’ stress-test kommer få dage efter, at medlemsstaterne blev enige om, at stramme Udsendelsesdirektivet. Det skal gøre medlemslandene langt mere effektive i forhold til at tilbagesende mennesker, som ikke har ret til at opretholde sig i EU.