»Det tager vi til efterretning«

Sjældent har statsminister Anders Fogh Rasmussen modtaget en beslutning fra den amerikanske præsident George W. Bush så lunkent og lavmælt som annonceringen af den amerikanske troppeforøgelse i Irak. Så de danske soldater er stadig på vej hjem. De skal ikke til Bagdad, og der er ikke tale om noget dansk svigt - fastslår han.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) umiddelbart efter pressemødet, der var indkaldt i anledning af kvalitetsreformen. Irak kom dog hurtigt i centrum.<br>Foto: Martin Dam Kristensen Fold sammen
Læs mere

For det meste findes statsministerens politiske budskaber i de ord, der rent faktisk kommer ud af hans mund. Men der findes undtagelser, og til dem hører altså USAs beslutning om at øge antallet af tropper i Irak - en beslutning, som Anders Fogh Rasmussen hverken »hilser velkommen« eller »varmt støtter«, og hvad han ellers plejer at sige af høflige sætninger til sin allierede på den anden side af Atlanten.

»Vi har noteret os, at præsident Bush har besluttet at øge antallet af amerikanske tropper netop i Bagdad-området. Det er en beslutning, der er baseret på, hvad der er nødvendigt for at forbedre sikkerheden i Bagdad her og nu. Det er en beslutning truffet fra amerikansk side baseret på militært faglige vurderinger. Det tager vi til efterretning,« siger statsministeren i stedet.

»Det er vores ønske, at vi arbejder hen imod, at irakerne selv overtager ansvaret for sikkerheden i Irak. Vi er af den bestemte opfattelse, at et helt centralt punkt er at få skabt mere sikkerhed i Bagdad - hvor sikkerhedssituationen ikke blot er meget utilfredsstillende, den er alvorlig, og det haster med at få skabt en bedre situation.«

Du virker ikke så begejstret for den amerikanske beslutning - er godt 20.000 soldater det rigtige svar?

»Det savner vi forudsætning for at bedømme. Vi deler ønsket om så hurtigt som muligt at få en ordentlig sikkerhedssituation i Bagdad. Det er en selvstændig kilde til at svække den demokratisk valgte regering i Irak, at sikkerhedssituationen i Bagdad er umulig. Vi savner forudsætninger for at bedømme, om det skal ske på den ene eller anden måde, men vi har taget til efterretning, at den irakiske regering har fremlagt en sikkerhedsplan, og at den irakiske regering i samarbejde med amerikanerne skønner, at det er nødvendigt at indsætte flere amerikanske soldater i hvert fald i en periode.«

Men hvad tror du - hjælper 20.000 ekstra soldater og hvorfor?

»Jamen, det kan vi ikke vide, om det gør. Det må bero på vurderinger hos dem, der er til stede i Bagdad. Og det er jo først og fremmest den irakiske regering sammen med amerikanerne, der har grundlag for at vurdere det. Vores situation er baseret på, hvordan det går i det sydlige Irak, og der går det jo lidt anderledes,« konstaterer statsministeren og afviser kategorisk, at der kan svares klart på den slags spørgsmål.

»Det kan man ikke svare ja eller nej til. For ingen ved i dag, hvad der skal til,« som Anders Fogh Rasmussen siger. »Ingen kan i dag vide, om det lykkes.«

Bush erkender, at hans strategi i Irak har været forfejlet. Hvad siger du til det?

»Jo, men det er tydeligt nok, at der er ikke nået de mål, vi gerne ville nå, så hurtigt, som vi gerne ville nå dem. Og så er der jo hele tiden anledning til at overveje, hvordan kan man så gøre det anderledes. Der er situationen i de forskellige dele af Irak altså forskellig. I det nordlige Irak er der i det store og hele stabilitet, og i det sydlige Irak skrider det frem ad. I det centrale Irak og navnlig i Bagdad er situationen meget alvorlig - og det kræver så en særlig indsats.«

Giver det anledning til selvransagelse herhjemme?

»Jeg mener ikke, at vi fra dansk side har kunnet eller burde gøre andet end at følge den strategi, vi har valgt fra starte af - nemlig, at målet er, at irakerne skal selv overtage ansvaret for sikkerheden.«

Du går stadig efter at trække de danske soldater hjem, og USA sender flere tropper derned - det efterlader jo nærmest USA alene, er det ikke at svigte USA?

»Nej, vi fortsætter af det spor, vi hele tiden har fulgt. Og vi er altså i det sydlige Irak, og der skrider det faktisk fremad med hensyn til at irakerne selv overtager ansvaret. Og i takt med, at det gør det, så kan vi spille en mere tilbagetrukket rolle. Det er ikke en ny position, det er ikke at svigte nogen - det er tværtimod at følge det spor, vi har fulgt hele tiden. Jeg har gjort rede for den strategi over for præsident Bush, som over for mig har sagt, at det synes han giver fornuft. Så der er ingen som helst problemer i forhold til amerikanerne i det her.«

Kan du ikke forstå, at det efterlader indtrykket af, at vi svigter og stikker halen mellem benene?

»Vi stikker aldeles ikke halen mellem benene - vi følger den plan, der hele tiden har ligget for vores vedkommende. Den indsats fortsætter vi, og går det, som vi forventer, så kan irakerne overtage ansvaret for hele det sydlige Irak inden for det første halvår af 2007, og det er da klart, at det giver anledning til, at vi så kan tilpasse vores indsats. Det er aldeles ikke at svigte.«

Er det udelukket at forestille sig, at de danske soldater kan komme til at hjælpe amerikanerne i Bagdad?

»Vi har ingen som helst planer om at flytte de danske soldater til Bagdad. Vi er i syd, og vi gør arbejdet færdigt der. Vi har så i øvrigt samtidig annonceret, at vi gerne vil være med at hjælpe den irakiske regering med den civile indsats - blandt andet ved at stille rådgivere til rådighed for den irakiske regering for at effektivisere den irakiske administration.«

Statsministeren har dog et enkelt punkt, hvor han helt af egen drift gerne ville fremhæve noget positivt i de amerikanske planer - hvor han ikke lægger luft til strategien eller erklærer sig ude af stand til at tage stilling.

»Jeg lægger vægt på, at Bush i sin tale annoncerer en forøget amerikansk indsats med civil genopbygning. Det var også noget, jeg havde lejlighed til at sige til præsidenten, da jeg talte med ham forleden, at det lægger vi altså fra dansk side meget vægt på. For situationen i Irak kan ikke løses alene ved militære midler. De skal findes en politisk løsning til syvende og sidst.«