Den tvetungede nykonservative

Paula Dobriansky, der leder den amerikanske delegation ved klima-konferencen på Bali, er en skarp nykonservativ intellektuel og højt værdsat af præsident George W. Bush.

NUSA DUA, BALI: Mens hovedparten af verdens lande har sendt miljøministre, klimaministre eller topembedsmænd på disse områder til Bali, har USAs regering sendt en af sine skarpeste nykonservative ideologer.

Paula J. Dobriansky, født 1955, er uddannet i internationale forhold fra Georgetown og Harvard. Hun er medlem af tænketanken Project for the New American Century gennem mere end 10 år, og siden 1. maj 2001 har hun været viceminister med ansvar for demokrati og globale anliggender.

Allerede under Ronald Reagan i 1987 fik hun sin første politiske udnævnelse som vicestatssekretær for menneskeretsspørgsmål, og hun var næstkommanderende i USAs delegation ved OSCE-topmødet i København i 1990.

Mester i tvetungethed
Trods de stærke politisk-ideologiske holdninger er det nu ikke ligefrem den slags, Dobriansky bruger ved FNs klimakonference på Bali. Hér er hun mester i en slags klimamæssig »doubletalk« (tvetungethed, red.).

Hun bruger stort set de samme ord, som alle andre ved disse omrejsende og årlige klimakonferencer. Et eksempel: »Dette møde repræsenterer en kritisk korsvej i udviklingen af et globalt svar på klimaforandringerne.«

Eller: »Nobel-prisen til IPCC har understreget for os alle, at klimaforandringer er en alvorlig udfordring.«

»Udledninger er globale og løsningen må – for at være effektiv – være global (...) Vi ønsker, at verdens største økonomier, inklusive USA, skal være del af en global aftale.«

Bag alle de fine ord gemmer sig imidlertid det faktum, at Dobriansky på USAs vegne tilsyneladende står urokkeligt fast på, at man ikke vil acceptere bindende mål for USAs CO2-udledninger. Den nykonservative Dobriansky stiller sig ikke op og siger, at ‘FNs omrejsende miljøhippier og mere eller mindre socialistiske europæiske politikere ikke skal bestemme, hvor store amerikanernes biler og køleskabe skal være’. Men det synes at være det, hun mener.