Den forbudte sandhed om snustobak

Den norske befolkning må ikke læse en rapport om snus, der modsiger regeringens nye tobakslov.

Løs  snus og snus i portionspuder. Foto: Flemming Krogh Fold sammen
Læs mere
Foto: flemming krogh

Den norske sundhedsminister, Bent Høie (Høyre), vil indføre det, han kalder »verdens strengeste tobakslov«, som blandt andet stiller krav om, at tobaksprodukter kun må sælges i neutrale pakninger uden særligt mærkevaredesign.

Høie anklages nu for at have undertrykt en videnskabelig rapport, som skærer benene væk under lovforslaget ved at vise, at det ikke virker forebyggende at forlange neutrale indpakninger af snustobak. MInisteren har selv bestilt rapporten fra Folkehelseinstituttet, FHI, men den er endt med ikke at blive offentliggjort.

»Sundhedsministeriet var åbenlyst ikke glade for de resultater, som vi sendte dem i en foreløbig rapport«, siger forskeren bag undersøgelsen, Torleif Halkjelsvik, til avisen VG.

Da tobakslovforslaget blev fremsat i juni, stod der, at »Når det gjelder standardisert innpakning av snus, finnes det begrenset med studier«,

Det undrede Halkjelsvik sig over, for han har selv udført et sådant studie på ministeriets anmodning. Og Halkjelsvik fandt ved sin undersøgelse ingen beviser for, at man kan begrænse snusforbruget ved at sælge snus i neutrale indpakninger frem for i mærkevare-indpakning. Han sætter desuden spørgsmålstegn ved tidligere rapporter, der viser en effekt af at sælge andre tobaksvarer i neutrale pakninger.

Ministeren siger, at rapporten slet ikke er blevet undertrykt. Den er bare ikke blevet offentliggjort og brugt i argumentationen for loven, fordi undersøgelsen endnu ikke har været publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.

»Vi kan ikke bruge rapporter, som ikke har den kvalitet, som FHIs ledelse kræver for at publicere. Og derfor kunne vi heller ikke bruge rapporten ved fremlæggelse af lovforslaget. Så enkelt er det,« siger Høie.

Det er dog ikke hele ledelsen af FHI, der er enig i, at rapporten blev stoppet af instituttet selv, og at ministeriet ikke havde noget at sige i den sag.

»Rapporten støttede ikke sundhedsministerens politiske dagsorden, og vi hørte, at ministeriet gerne ville udsætte offentliggørelsen af vores resultater. Ministeriet fik sin vilje,« siger lederen af tobaksforskningen ved FHI, Karl Erik  Lund, til VG. Han påpeger også, at lovforslaget henviser til adskillige andre FHI-rapporter, som heller ikke er publiceret videnskabeligt. .

Rapporten om neutrale snuspakninger vil blive offentliggjort senere, lover instituttets topledelsen, men den når ikke at komme ud inden tobakslovforslaget behandles og forventeligt vedtages i løbet af efteråret.

Norge er ikke det første land i verden, der stiller krav om at tobaksprodukter sælges i neutral indpakning, men det er så vidt vides det eneste land, der også kræver neutral indpakning af snustobak.

Danmark tabte i 2015 en sag ved EU-domstolen om salg af løs snus, som Danmark i årevis havde tilladt på trods af et forbud efter EUs tobaksdirektiv.