De vrede unge islamister mod alverdens vantro

Radikalisering. Unge muslimer, der er parate til at dræbe landsmænd i et ubændigt had til »vantro«, udgør en fare, som også muslimer må forholde sig til. Det mener én af de unge, som selv har været det hele igennem. Det er en gåde for forskerne, hvorfor nogle veluddannede unge vælger at lade sig føre ind på terrorens stier.

Indtil februar sidste år var Hassan Butt et energisk medlem af BJN - British Jihadi Network - hvad han selv beskriver som et sammensurium af halvautonome britiske terrorgrupper. Han skaffede penge til terroraktioner blandt andet gennem fundraising hos narkohandlere og kriminelle.

I sin fanatiske fortid har Butt også mødt Mohammed Sidique Khan, leder af selvmordsbombeaktionerne i London for to år siden.

Men Hassan Butt forlod islamisterne. Han kunne ikke længere holde en opfattelse ud, hvor man i religionens navn tillader drab på uskyldige og civile »vantro.«

Efter weekendens bombefund i London gik Hassan Butt ud i søndagsudgaven af The Observer med en opfordring til sine trosfæller: Læg terroren bag jer.

Han giver et enestående indblik i den verden, hvor briterne i stigende grad oplever unge, veluddannede indvandrere og immigranter, der tilsyneladende deltager i samfundet og passer deres arbejde, men lever et dobbeltliv.

To verdener
Ekstreme muslimer deler verden op i to: Den islamiske og den vantro. Siden der ikke findes nogen sand islamisk stat set fra ekstremisternes synspunkt, må resten af verden være Dar el-Kufr. De vantros verden, lyder Butts argumentation. Og da de mener, at det er de troendes pligt at kæmpe mod de vantro, erklærer de krig mod resten af verden.

Den ansete norske terrorforsker Petter Nesser, Forsvaret Forskningsinstitut, påpeger, at der er mange og ikke kun én vej ind i terrorismen. Enkelte ting forener dem.

»De kæmper mod amerikanerne og det, som de opfatter som anslag mod muslimer verden over. Ofte er der tale om ressourcestærke unge mennesker, som måske er kommet ind i terroren gennem omsorgsarbejde for andre. Det var for eksempel tilfældet med lederen af Londoncellen, Mohammed Sidique Khan, og Theo Van Goghs morder, Bouyeri, i Holland. Ofte vil de være tilbøjelige til at se lokale begivenheder i sammenhæng med en international fordømmelse og ydmygelse af muslimer over hele verden. Et par eksempler er tegning-krisen i Danmark og den franske stats forbud mod slør,« siger Petter Nesser.

Klik på en bombe
Han påpeger, at Internettet har gjort det muligt for små, lokale celler, at de kun er et museklik fra at koble sig på den store globale jihad med cyberoplæring i bombefremstilling m.m.

Men det er fælles for mange af disse terrorister, at de faktisk dyrker kontakten til verdenen udenfor, påpeger Nesser. For eksempel ved at deltage i træningslejre.

Også det kender Hassan Butt fra London til. Han har tidligere i år til CBS NEWS fortalt, hvorledes han som 17-årig blev sendt fra England til træningslejre i Pakistan, og hvorledes han selv i Manchester siden hen var med til at rekruttere helt unge mænd til træning i Pakistan.

»Vi var alle meget skolede i Koranen og i Koranvers og i de udtalelser fra Profeten, hvori han menes at tillade mennesker at dræbe uskyldige mænd, kvinder og børn. Hvis vi fratog den enkelte sin uskyldighed, så var de ikke længere uskyldige ofre,« siger Hassan Butt.

Et fælles had
En rapport fra den britiske efterretningstjeneste MI5 efter London-bomberne i 2005 forsøgte at give et billede af, hvem disse ekstremister er:

De er ret ensomme unge mænd relativt velstående og med middelklassebaggrund, som søger selskab i universitetsklubber baseret på etnicitet eller religion. Nogle er indvandrere, der har opnået statsborgerskab i Storbritannien, andre igen er anden eller tredje generations briter, som oprindelig strammer fra Pakistan eller Kashmir. Også konvertitter findes der en del af.

De forsamles i et had til det, de opfatter som vestlige regeringers dobbeltstandard: At man intet foretager sig for den muslimske befolkning i Tjetjenien og andre steder, men foretager undertrykkelse af muslimerne i Irak og Afghanistan.

Islam må genfortolkes
MI5 vurderede, at disse unge mænd udgjorde en forsvindende lille brøkdel af muslimerne.

Men selv 3.000 britisk-fødte ekstremister, som har passeret gennem Osama Bin Ladens træningslejre, udgør en betydelige overvågningsopgave for den britiske sikkerhedstjeneste.

Petter Nesser har svært ved som ekspert at give et skudsikkert svar på, hvorledes vestlige samfund skal håndtere disse terrorister.

»Man må modarbejde de faktorer, der skaber frustrerede indvandrere, men samtidig må man have nul-tolerance over for voldelig virksomhed, og man må hindre, at de militante netværk får etableret fristeder, hvorfra de kan propagandere og skaffe ressourcer.«

Hassan Butt har sit eget bud i søndagens Observer: Muslimske lærde er nødt til at genfortolke islam og hindre, at muslimer isolerer sig selv i de samfund, som de er en del af. Så vil de tidligere radikale muslimer måske opdage, at drab i Islams navn er en anakronisme.