Dansk-israelsk strid om Gaza-krig

Israel er rystet over dansk støtte til FN-resolution om Israels udskældte krig i Gaza. Udenrigsminister Lene Espersen forsvarer Danmarks position.

»Rystende« og »en stor fejltagelse«. Sådan lyder reaktionen fra det israelske udenrigsministerium til Danmarks stemmeafgivning i FN, hvor Generalforsamlingen endnu engang har taget stilling til Israels omstridte krig i det palæstinensiske Gaza-område i december/januar 2008/2009.

Israels kritik skyldes, at Danmark har valgt at stemme for en FN-resolution, som kræver, at Gaza-krigens to parter - Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse - undersøger anklagen om, at de begik krigsforbrydelser.

Anklagen fremgår af en omfattende rapport - den såkaldte Goldstone-rapport - der er udarbejdet for FN af uafhængige eksperter.

»Vi havde ikke forventet, at Danmark ville stemme for denne resolution. Det er rystende,« siger ambassaderåd ved den israelske ambassade i Danmark, Dan Oryan.

Han understreger, at Danmark undlod at stemme, da FN-resolutionen også var til afstemning tilbage i november.

»Og det gjorde Danmark, fordi den danske regering i bund og grund er enig med Israel i, at Goldstone-rapporten er ensidig vendt mod den ene part, nemlig Israel,« siger Dan Oryan.

Mere neutral

Ifølge udenrigsminister Lene Espersen (K) stemte Danmark denne gang for resolutionen, fordi dele af Israel-kritikken er fjernet.

»Resolutionsteksten er mere neutral og balanceret end resolutionen fra november sidste år. Resolutionen er mest af alt en status over processen med at følge op på Goldstone-rapporten. Resolutionen går ikke ind og bedømmer indholdet i Goldstone-rapporten, som regeringen som bekendt finder ubalanceret visse steder,« siger Lene Espersen.

»Resolutionens hovedpunkt er en gentagelse af opfordringen til begge parter om uafhængige undersøgelser, og det er jo en opfordring, vi fra dansk og europæisk side støtter,« siger udenrigsministeren, der understreger, at det har været vigtigt for Danmark at arbejde for EU-enighed.

Det er dog ikke lykkedes. 16 af medlemslandene - herunder Danmark - stemte for, mens 11 EU-lande afstod.

»Det er oprørende, at Danmark og de 15 andre EU-lande bøjer sig for arabisk pres på bekostning af Israel,« siger ambassaderåd Dan Aryan.

Tilfredshed

I Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), der har et mangeårigt samarbejde med menneskerettighedsorganisationer i både Israel og de palæstinensiske områder, er man omvendt godt tilfreds.

»Afstemningen i FNs generalforsamling er et vigtigt skridt hen imod at få en international retsforfølgning af de krigsforbrydelser, som især Israel var ansvarlige for under krigen i Gaza. Det er et meget positivt tegn, at Danmark - med Lene Espersen som ny udenrigsminister - nu aktivt stemmer for, at der skal ske en undersøgelse og sidenhen måske en retsforfølgning af krigsforbrydelserne ved den internationale straffedomstol,« siger koordinator i RCT, Tue Magnussen.