Danmarks krig i Irak kostede 2,4 milliarder kroner

Den militære indsats i Irak har kostet danskerne 2,4 milliarder kroner. Mens en forsker kalder det prisen for aktivistisk udenrigspolitik, strides politikerne om, hvorvidt pengene kunne være brugt bedre.

Syv dræbte soldater og 2,4 milliarder kroner.

Fem år efter den amerikansk ledede invasion i Irak, hvor også Danmark deltog med flådefartøjer og siden med en bataljon soldater indtil august sidste år, kan regningen nu gøres op.

Ifølge en opgørelse fra Forsvarskommandoen udgjorde forsvarets samlede udgifter indtil september sidste år godt 2,2 milliarder kroner. Dertil kommer Danmarks sidste større bidrag i Irak i form af fire observationshelikoptere som frem til jul var budgetteret til 135 millioner kroner. Oven i skal lægges løbende udgifter til soldater i rollen som livvagter og undervisere af irakisk militær. I alt omkring 2,4 mia. kr. på den »rene« militære indsats.

De dræbte soldater og pengene er omkostninger, som følger med, når man som Danmark har meldt sig blandt de lande, som ønsker at drive aktiv sikkerhedspolitik på globalt plan og faktisk er i kamp, siger lederen af Dansk Institut for Militære Studier, Mikkel Vedby Rasmussen.

»Spørgsmålet er for det første, om vi som nation gjorde det rigtige og stod på det »godes« side. Det mener regeringen, og ingen er vel uenig i, at det var godt at slippe af med Saddam Hussein. Men det andet, som historikerne måske vil mene, er det vigtigste, er, at vi med Irak begyndte at føre global sikkerhedspolitik,« siger Mikkel Vedby Rasmussen. »For første gang investerede vi i noget, som dybest set ikke direkte vedkom os i Danmark. Saddam Hussein kunne ikke ramme Danmark. Vi førte global sikkerhedspolitik, som en stormagt ville gøre det. Irak handler selvfølgelig om det folkeretlige grundlag, men debatten må også handle om, at vi kommer til at handle globalt igen. Amerikanerne og englænderne ved, hvordan man gør. Men vi har ikke prøvet det før, og derfor er det vigtigt, at vi drøfter nøje, hvornår og hvordan vi vil dette her,« siger han.

Politisk modstand
De to tidligere udenrigsministre og partiledere, Mogens Lykketoft (S) og Niels Helveg Petersen (R), mener begge, at omkostningerne i Irak har været spildt eller ligefrem skadelige. »Siden marts for fem år siden er vi kun blevet bekræftet i, at det var meget, meget farligt, og krigen har også vist sig unødvendig i forhold til de trusler, man fra amerikansk side påstod, der var. Krigen har på alle måder været en tragisk og katastrofal fejltagelse. Hvis pengene var blevet investeret i at løse konflikter og skabe menneskelig udvikling, så ville der rent faktisk have været færre terrorister i denne her verden,« siger Lykketoft.

»Det er gået som man kunne forvente i et pessimistisk øjeblik – bare værre. Dertil kommer, at ikke bare situationen i Irak, men i hele Mellemøsten er forværret,« siger Niels Helveg Petersen.

Forkert regnestykke
Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, vil ikke måle deltagelsen i Irak i penge eller liv. »Man kan ikke gøre op, om 2,4 milliarder er for meget eller for lidt. På samme måde får vi spørgsmål om, hvorvidt det var for mange liv at spilde, og sådan kan man altså bare ikke gøre det op. Det er nyttesløst. Der er ikke noget tal, der er rigtigt eller forkert. Vi gør det, vi skal, og vi gør vores pligt. Og det kan desværre sommetider have nogle store omkostninger både i menneskeliv og økonomisk,« siger han.

Udover målbare størrelser som soldaters liv og penge har Irak også kostet psykiske skader hos soldaterne.

Ifølge psykolog ved Institut for Militærpsykologi, Ann Karen Christensen, har henved 400 soldater eller deres pårørende henvendt sig til militærets psykologer, og det er det forventede antal sammenholdt med antallet af udsendte soldater, der i alt løb op på knap 5.000. Antallet af henvendelser omfatter hele spektret, fra soldater med småproblemer til egentlig posttraumatisk stresssyndrom.