Claus Hjort: »Danmark skal koncentrere sig om militært samarbejde i Norden«

Forsvarsministeren forbereder forsvaret på en mere intensiv koncentration af den militære indsats i Danmarks nærområder. »Vi skal være stærke der, hvor vi bor,« siger han.

Militærkøretøjer på vej under øvelsen Trident Juncture 27. oktober 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: HEIKO JUNGE

Danmark skal i højere grad militært sætte dagsordenen i vores nærområder – Østersøen og de nordiske lande – og ikke i de mere fjerne dele af verden.

Det siger forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen (V) på et tidspunkt, hvor det nordiske område i NATO er i fokus, og de neutrale lande Sverige og Finland udvider samarbejdet med den vestlige forsvarsalliance i NATO.

Danmark overtager i 2020 formandskabet i DEFCO – det nordiske forsvarssamarbejde. Claus Hjort Frederiksen har sat sig som mål, at Danmark skal styrke indsatsen sammen med Sverige og Finland i de nordlige områder. For Danmarks vedkommende vil der komme store ændringer både i forsvaret som sådan og i ministeriets fokus på de nordiske lande.

»Vi sætter et større antal af folk til at arbejde koncentreret med den her opgave i ministeriet fremover. Forsvarsuddannelsen skal have et nordisk element i sig – et modul i nordisk forsvar. Og endelig udnævner vi en nordisk forsvarsattaché, som har til opgave at følge samarbejdet tæt og sikre, at de mål, vi sætter os, også bliver ført ud i livet«, siger forsvarsministeren.

Sverige og Finland skal tættere på NATO

Det er den sikkerhedspolitiske udvikling, der har betydet, at der ifølge Claus Hjort Frederiksen atter er et behov for at koncentrere sig om sikkerheden i »vores nærområde«, som han udtrykker det.

Den store NATO-øvelse i november 2018 i Norge med navnet Trident Juncture og med deltagelse af både Finland og Sverige viste, at samarbejdet længe har været i gang.

Hverken Sverige eller Finland er medlemmer af NATO, men i og med at de to lande spiller en væsentlig rolle for dansk sikkerhed, er Claus Hjort Frederiksen glad for, at de indgår i et samarbejde og er villige til at deltage i fælles militærøvelser.

Det er selvfølgelig Rusland, der er fjenden, fordi Rusland opruster i de områder, som grænser op til de nordiske lande og til Arktis. Selv om det arktiske område er »fredens hav«, foregår der en militær opbygning både fra russisk og fra NATOs side i området, hvilket for eksempel Trident Juncture er et eksempel på.

Nordisk samarbejde

Øvelsen blev holdt i Nordnorge og var en af de største øvelser i det område nogensinde med deltagelse af 50.000 soldater fra 31 nationer.

»Det er derfor afgørende for at sikre interoperabilitet mellem de nordiske styrker, at vi træner sammen, og navnlig i store øvelser som Trident Juncture. Selv om det var en NATO-øvelse, deltog både Sverige og Finland med substantielle bidrag. Det skal vi fortsætte med,« siger Claus Hjort Frederiksen.

»Vi skal arbejde for, at Sverige og Finland kommer så tæt som muligt på NATO-samarbejdet«, siger han.

Claus Hjort Frederiksen rejser mandag morgen til Sverige for at deltage i det svenske forsvarsmøde Folk og Forsvar, hvor politikere, forretningsfolk og medier samles for at drøfte forsvarspolitiske emner, og de nordiske lande er også repræsenteret.

Sverige og Finland er dog ikke på vej ind i NATO. Det spørgsmål er stadig tabubelagt i begge lande.

Men både Sverige og Finland samarbejder efterhånden intenst med NATO. Det er det samarbejde, som også amerikanerne opfordrer til bliver styrket i et samarbejde med Danmark og Norge.

Kristian Mouritzen er sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske.