Civil indsats op på topmødet

NATO skal være bedre til at samarbejde med civile nødhjælps- og genopbygningsorganisationer, hedder det i et dansk forslag, der ventes at få opbakning på NATOs topmøde i Riga.

Efter ihærdigt politisk og diplomatisk arbejde har den danske regering fået et udspil om et bedre samarbejde mellem NATO og civile hjælpeindsatser op på NATOs topmøde i Riga tirsdag og onsdag.

Erfaringen fra NATOs indsats i Afghanistan har netop været, at der har manglet en koordinering mellem den militære indsats, som NATO hovedsageligt har stået for, og de civile organisationer, der deltager i nødhjælp og genopbygning af landet.

I diplomatjargon hedder det »civil-militær samtænkning«, og det er forventningen fra dansk side, at NATO fra sit topmøde i Riga giver grønt lys for at sætte et konkret arbejde i gang. Det regnes for at være afgørende, at NATO og de vigtigste organisationer på hjælpeområdet; f.eks FN, EU, Internationalt Røde Kors og ikke-statslige organisationer tidligere og også på højere niveau drøfter en fælles indsats frem for, som det ofte er i dag, at NATOs enheder og hjælpearbejderne først mødes ude »på marken« og begynder samarbejdet derfra.

Under et besøg i Bruxelles tidligere i november lagde forsvarsminister Søren Gade (V) ikke skjul på, at en række NATO-lande var betænkelige ved, at den traditionelle forsvarsalliance også får en mere civil indsats, men danske diplomater understreger, at der ikke er tale om, at NATO skal gå ind i direkte civilt hjælpearbejde og gøre det samme, som f.eks FN-agenturer udfører.

Norge, Holland og Canada har været blandt de lande, der har støttet det danske forslag kraftigst, men det har nu også opbakning fra Tyskland og Storbritannien. »Hvis det skal lykkes os at sikre freden i Afghanistan, så må vores militære engagement være ledsaget af en stærkere civil indsats,« sagde den norske udenrigsminister Jonas Gahr Støre for nylig.