Briterne vil lukke for EU-borgere efter Brexit

EU-borgere kan glemme alt om uhindret at kunne flytte til Storbritannien efter Brexit. Og især for lavtuddannede bliver det tæt på umuligt. Det fremgår af en hemmelig britisk regeringsplan.

Hvis den interne plan bliver til virkelighed - så stopper automatikken her for EU-borgere fra 2019. Ingen fri adgang til Storbritannien længere. Fold sammen
Læs mere
Foto: FABRIZIO BENSCH

Briterne stemte for Brexit, fordi de var bekymrede for indvandring, og den konservative regering vil nu forsøge at levere varen: At stoppe EU-indvandringen.

Det fremgår af et 82-siders regeringsdokument, som The Guardian kan afsløre. Dokumentet er udarbejdet i det britiske justitsministerium og stemplet »extremely sensitive«. Det foreslår, hvordan Storbritannien efter Brexit skal tage livtag med den europæiske indvandring.

Kort fortalt vil briterne af med de lavtuddannede indvandrere - Guardian fremhæver i en grafik polske indvandrere - og give højtuddannede indvandrere forrang.

Det pågældende dokument cirkulerer i regeringen og er hedt diskuteret internt, men endnu ikke vedtaget som officiel regeringspolitik.

Hovedpunkterne i planen er følgende:

Storbritannien vil umiddelbart efter Brexit, som kan komme allerede i 2019, stoppe for den fri bevægelse fra EU og ind i landet.

Personer, som bor i Storbritannien, skal have førsteret til job i landet. Kun hvis et job ikke kan besættes med personer bosat i Storbritannien, skal indvandrere have mulighed for at tage det.

Hvis lavtuddannede får mulighed for at tage et job, vil deres opholdstilladelse kun gælde i to år. For højtuddannede vil opholdstilladelsen gælde i op til fem år.

Indvandrere må kun tage deres umiddelbare familie med ind i landet - nemlig partner og børn - ikke eksempelvis forældre og svigerforældre.

Bundlinjen i planen er som sagt, at ingen EU-borgere efter Brexit længere vil have ret til at flytte til Storbritannien, og at det nu handler om - som Guardian skriver - »Britain First.«

Begejstret

Planen har fået den modtagelse, som var forventelig. Modstandere af Brexit og erhvervslivet er ikke begejstrede, mens bl.a. det britiske højreparti UKIP og Brexit-tilhængere jubler.

Og den samme to-deling finder man også internt i regeringen, hvor planen først skal vedtages.

Ifølge The Times er den britiske premierminister, Theresa May, en stærk tilhænger, mens justitsminister Amber Rudd er mere forbeholden.

Hvis planen bliver til virkelighed, vil den i fremtiden stille noget nær de samme indvandringskrav til EU-borgere, som briterne i øjeblikket stiller til borgere fra resten af verden. Indere og pakistanere har f.eks. ingen automatisk ret til at bosætte sig i Storbritannien og skal i princippet opfylde de foreslåede krav. Så den gode nyhed for Brexit-tilhængerne er, at det kan lade sig gøre at indføre en sådan politik, men den dårlige nyhed er, at den pågældende politik ikke har kunnet stoppe ikke-EU indvandringen. Der er stadig en nettoindvandring på over 100.000 personer årligt fra bl.a. Indien, Pakistan og Kina.

I 2016 var der en nettoindvandring på 133.000 EU-borgere til Storbritannien, mens der var en nettopindvandring på 176.000 ikke-EU borgere. Antallet af EU-borgere, som flytter til Storbritannien er i det seneste år faldet dramatisk, både på grund af udsigten til Brexit og det faldende pund, som gør det mindre givtigt at tage et lavtlønsarbejde i landet.

Faldende løn

Den britiske plan kan synes dramatisk i en europæisk kontekst, men den er ikke så langt fra den amerikanske system, som den politisk uafhængige organisation National Academy of Sciences sidste år analyserede i en 500 siders rapport. Rapporten havde input fra både modstandere og tilhænere af indvandring, og den nåede til to væsentlige konklusioner:

Den første er, at lavtuddannede indvandrere har en »beskeden, men mærkbar indflydelse« på lønniveauet. Hvis ufaglærte indvandrere oversvømmer et jobmarked, vil lønniveauet falde med mellem 0.75 og 12.75 pct. Det er måske ikke meget, men det rammer de personer, som i forvejen dårligst kan tåle det, som Bloomberg har noteret i en gennemgang af rapporten.

Den anden konklusion er lige modsat og handler om højtkvalificerede indvandrere. De er på alle måder et netto-positiv. De bliver hurtigere integreret, de bidrager til de offentlige kasser fra dag ét, og de får lønniveauet til at stige, fordi - hedder det - de ikke konkurrerer om job, men komplementerer eksisterende job.