Blækket på EU-traktat næsten tørt

Udkastet til den EU-traktat, der skal erstatte den forkastede EU-forfatning, ligger klart. Men Polen kan på et EU-topmøde senere i oktober stadig blokere for en aftale.

Det er nu op til Europas politikere, om den kommende EU-traktat – døbt reformtraktaten – skal kunne vedtages allerede i denne måned, efter at embedsmænd og juridiske eksperter har afsluttet deres forarbejde.

Det portugisiske EU-formandskab meddelte i går, at der var endelig enighed om den tekst med ændringer i traktaten, som skal forelægges på EUs topmøde i Lissabon den 18.-19. oktober.

»De juridiske eksperter er enige. Udkastet til traktaten er parat,« sagde en talsmand for formandskabet.

Men selv om der er enighed blandt embedsmændene, står det langt fra klart, at en endelig aftale falder på plads på Lissabon-topmødet.

Polen holder parlamentsvalg den 21. oktober, og i EU-systemet frygtes det fortsat, at den polske højrekonservative regering anført af Kaczynski-brødrene i sidste øjeblik vil komme med nye forslag til ændringer af traktaten i håb om at score point hos vælgerne. I forvejen har Polen stillet en række krav, der delvis er imødekommet, i det udkast til en traktattekst, som nu vil blive fremlagt, sagde diplomatiske kilder i Bruxelles i aftes.

Den nye reformtraktat skal afløse den strandede forfatningstraktat, som led skibbrud ved de franske og hollandske vælgeres nej til EU-forfatningen ved folkeafstemninger i sommeren 2005.

En lang række af de institutionelle ændringer i EU-systemet foreslået i EU-forfatningen – blandt med større overgang til flertalsafstemninger og oprettelse af en EU-udenrigsministerpost – bevares i den nye reformtraktat. Men selve ordet forfatning og en række mere symbolske emner som en fælles EU-hymne og et fælles EU-flag er barberet ud i den nye traktattekst.

Blandt de 27 medlemslande ser det ud til kun at blive Irland, der vil holde folkeafstemning om reformtraktaten. Den danske regering ser ingen grund hertil, hvis regeringens juridiske eksperter senere i år bedømmer, at der ikke er bestemmelser i den nye traktat, der gør det obligatorisk med en folkeafstemning ifølge grundloven.