Bill Gates, Bono og den fuppede fond

Markedsført af Bono og Bill Gates er »Global Fund« blevet verdens førende bekæmper af AIDS, tuberkulose og malaria. Men kulegravning afslører, at milliarder er ædt op af korruption og svindel. Sverige har midlertidigt suspenderet sit tilskud, og nu gør Danmark det samme.

LONDON: En stribe af verdens førende statsledere har trykket hånd med ham gennem årene. Obama, Bush og Clinton. Putin, Lula, Mandela, Merkel, Sarkozy og Blair. For nu bare at nævne nogle stykker.

For hvilken toppolitiker vil ikke gerne fotograferes sammen med Bono, forsangeren i verdens største rockband, U2? Og hvem vil ikke gerne kædes sammen med hans idealistiske kamp for verdens fattigste?

Bono har gennem det seneste årti kæmpet indædt for at få verdens statsledere til at spytte mere i kassen til Global Fund, der i 2002 blev oprettet som et alternativ til FNs bureaukrati for at bekæmpe AIDS, tuberkulose og maleria i verdens fattigste egne.

U2-forsangeren har rejst Afrika tyndt for at sætte fokus på de store udfordringer. Og han har midt under travle turneer med sit irske band sprunget på fly for at komme til G8-topmøde, FN-topmøde og årsmøder i World Economic Forum i Davos for at tale sin sag.

Senest i januar 2008, da Bono sammen med Microsofts grundlægger, Bill Gates, og Dells grundlægger, Michael Dell, under stor bevågenhed i Davos præsenterede en særlig serie af Dell-computere udstyret med Windows-programmer. PR-stuntet gik ud på at fortælle verden, at forbrugerne fremover ville give 50 til 80 dollar til Global Funds sundhedsprojekt for fattige, hver gang de købte en af computerne.

I forvejen støtter Bill og Melinda Gates Foundation fonden med 825 mio. kroner hvert år. USA, EU-landene og andre store donorer har til dato lovet fonden 119 mia. kroner. Alt sammen i en god sags tjeneste.

Penge stjålet

Men milliarder af kroner er gået til korruption, svindel eller er direkte stjålet. Så når verdens ledere de kommende fire dage igen stimler sammen til årsmøde i World Economic Forum i Davos, vil mange af dem givetvis stille sig selv det spørgsmål, om de har været alt for naive i deres iver efter at lade Bono kaste glans over dem. Flere lande er oprørte over, hvad fondens kontrolkontor har fundet ud af.

Kontoret, der er ledet af chefinspektør John Parson, har dokumenteret, at der finder så omfattende korruption og svindel sted i en stribe modtagerlande, at op til to tredjedele af nogle tilskud er blevet ædt op af korruption.

Inspektørerne kan ikke sige præcis, hvor stor en procentdel af de samlede midler, der er forsvundet ned i de forkerte lommer, da de kun har undersøgt uddelingen af en mindre del af de 55 milliarder kroner, som fonden har uddelt siden begyndelsen i 2002. Men resultatet af de foreløbige undersøgelser er så alvorligt, at Sverige i sidste uge suspenderede sit årlige tilskud på 479 mio. kroner, indtil fonden har overbevist den svenske regering om, at den har styr på sagerne. Og nu følger Danmark efter og lukker kassen, indtil der er skabt hundrede procent sikkerhed for, at Global Fund kan få bugt med den omfattende korruption. Danmark har gennem årene bidraget med 1,15 mia. kroner til fondens humanitære arbejde.

Et dyk ned i nogle af de undersøgte sager afslører, hvad der for øjeblikket skaber frustrationer i donorlande.

I Mauretanien har der været så »udbredt svindel«, siger inspektørerne, at 4,1 millioner dollar givet til at afhjælpe HIV - svarende til 67 procent af det udbetalte beløb - er gået tabt. Ligeledes er 67 procent af 3,5 millioner dollar, der er givet til bekæmpelse af tuberkulose og malaria, forsvundet gennem et system med falske fakturaer.

Køb af motorcykler

I Djibouti blev 60 procent af et beløb på 5,3 millioner dollar, som er gået i de forkerte lommer, brugt på at købe biler, motorcykler og andre ejendele uden kvittering. Omkring 750.000 dollar var fjernet fra en konto uden forklaring.

I Mali er halvdelen af tilskuddene til bekæmpelse af malaria og tuberkulose gået til »trænings«-arrangementer og falske underskrifter for timeløn, logi og rejser. Fonden har nu standset tilskuddene til Mali på samlet 22,6 millioner dollar, efter at det er konstateret, at fire millioner dollar er gået til uberettigede formål. 15 personer er nu anholdt og sigtet for svindel, og landets sundhedsminister gik pludselig af uden forklaring blot to dage før, revisionen blev offentliggjort.

Inspektørerne påpeger også, at ellers gratis malariamedicin for et tocifret millionbeløb i dollar, som hvert år sendes til Afrika af Global Fund og andre donorer, er blevet stjålet og solgt på kommercielle markeder.

En undersøgelse foretaget af en enhed under den amerikanske kongres har også udgivet rapporter, der kritiserer Global Funds evne til at føre finansiel kontrol med pengestrømmene. Og fondens al for store tillid til modtagerne, hvoraf mange er sundhedsministerier i afrikanske lande, hvis budgetter i udbredt grad er holdt oppe af midler fra Global Fund.

Fonden afviser

Selv mener Global Fund, at den har gjort, hvad den kunne. I en pressemeddelelse udsendt i går proklamerer fonden, at den har »nul tolerance« over for korruption og aktivt forsøger at afdække og skaffe beviser for svindel.

Samtidig fastholder fonden, at langt størstedelen af de midler, som den administrerer, er uberørt af korruption, og at Global Fund har opnået »dramatiske resultater« i kampen mod AIDS, malaria og tuberkulose.

»Gennemsigtighed er et ledende princip i Den Globale Fonds arbejde, og vi forventer at blive stillet til ansvar efter de højeste standarder,« siger professor Michel Kazatchkine, adm. direktør i Global Fund.

Han peger på, at fonden var bekendt med de mange alvorlige afsløringer allerede sidste år og derfor har taget aktion i Djibouti, Mali, Mauretanien og også Zambia, hvor der blev afsløret korruption.

Fonden påpeger desuden, at der kun blev fundet meget alvorligt misbrug af tilskud i fire af de 145 lande, der modtager tilskud.

Men med til historien hører, at chefinspektøren John Parson blev blokeret fra undersøgelser i over 24 modtagerlande, herunder flere af de mest korrumperede i verden, fordi embedsmænd fra FN nægter at offentliggøre interne undersøgelser af programmer, som de leder på vegne af Global Fund.

Homi Karkas, tidligere cheføkonom i Verdensbanken, mener dog, at folk bør fokusere på, at Global Fund skulle have reddet 6,5 millioner mennesker med sin AIDS-behandling, ydet 7,7 millioner mennesker behandling for tuberkulose og uddelt 160 millioner sengenet for at sikre folk mod malaria.

»Jeg tror på, at du ved blot at trække donationer tilbage, vil dømme millioner af mennesker ude, som ikke er involveret i korruption,« siger Homi Karkas.