Beredskabsforbundet håber på flere penge ved forsvarsforliget

Er Danmarks beredskab også udsultet? Ja, mener Beredskabsforbundet, som håber på, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen lader sig inspirere af Sverige under sit besøg i dag til også at sætte penge til side til det danske beredskab.

Beredskabsforbundet håber på flere penge til det civile beredskab, som hjælpe til ikke alene ved katastrofer, men også f.eks. ved eftersøgningen efter Kim Wall. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest

Det danske forsvar skal have flere penge efter det næste forsvarsforlig i efteråret. Og i samme omgang håber Beredskabsforbundet og Beredskabsstyrelsen selvfølgelig også på flere penge, selv om sidstnævnte selvfølgelig aldrig kunne drømme om at blande sig i en hed politisk debat om fordelingen af de milliarder, der efter al sandsynlighed triller ind på forsvarets budgetter, når der efter planen skal indgås et nyt forlig i efteråret.

Hvor mange flere milliarder, der bliver tilført forsvaret, vides ikke med sikkerhed, men allerede nu er der spekulationer om, hvad man skal prioritere med de penge, der sættes af. Men i denne del af debatten glemmes ofte det civile beredskab, som også har været igennem en række kraftige besparelser. Og det civile beredskab er det, der skal hjælpe danskerne ved terroraktioner, miljøkatastrofer eller naturkatastrofer eller direkte krig.

Besparelser

I modsætning til Beredskabsstyrelsen har Beredskabsforbundet ingen problemer med at gøre politikerne opmærksomme på, at de også mener, at der mangler penge til det civile beredskab. Her siger man til Berlingske, at de håber, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen på sit besøg i dag hos sin svenske kollega, Peter Hultquist, i Stockholm lader sig godt og grundigt inspirere af det, der sker i Sverige.

Det svenske forsvar skal have tilført otte mia. svenske kroner mere, og 1,3 mia. af dem skal gå til civilforsvar i frivillige organisationer, kommuner, län (regioner) og staten. Det vil sige hele paletten af civilt beredskab, som vi også kender herhjemme fra, hvor vi har en beredskabsstyrelse med professionelt ansatte folk og værnepligtige, der arbejder sammen med de cirka 7000 frivillige i Beredskabsforbundet og selvfølgelig det kommunale beredskab at hjælpe danskerne, hvis vi rammes af en katastrofe.

»Når vi ved, at russisk militær blandt andet sender atomubåde op gennem Storebælt og holder store øvelser i at besætte Gotland og Bornholm, forekommer det nærliggende at hente inspiration i Sverige til styrkelse af dansk civilforsvar i forbindelse med de kommende forhandlinger om forlig på forsvars- og beredskabsområdet«, siger landschef i Beredskabsforbundet Niels Bonde Jensen.

Penge til landsdækkende øvelser

»Vi har i dag et civilt beredskab forankret i den civile befolkning. Vi behøver ikke helt så stort et beløb. Men vi har behov for flere ressourcer til analysearbejde, praktisk planlægning og ikke mindst øvelser, hvis vi skal være klædt på til den sikkerhedspolitiske virkelighed, der er i vores nærområde i dag«, lyder meldingen fra landschefen.

Og ifølge Niels Bonde Jensen har han selvfølgelig så store forhåbninger, som det er muligt at have, men også et mere beskedens ønske. At der bliver afsat bare fem millioner kroner til det, han kalder »storskala-øvelser« - altså landsdækkende øvelser, så man kan få en bred erfaring med at arbejde sammen, hvis vi rammes af terror eller naturkatastrofer.

Umiddelbart ikke mange penge, men alligevel en vigtig brik i det puslespil, der skal gå op, når professionelle skal arbejde sammen med semi-professionelle eller frivillige, som sætter deres fritid af for at hjælpe, hvis der sker noget alvorligt.

De samlede midler til det danske beredskab ligger lige under to mia. kroner, og der har siden 2014 været sparet et par hundrede millioner kroner væk fra beredskabet, hvilket fik tillidsfolkene fra Beredskabsstyrelsen og andre til i 2016 at kritisere regeringen for ikke at sætte nok penge af til at klare netop de største katastrofer.

»At svenskerne vil sætte 1,3 mia. kroner af er imponerende. Jeg glæder mig til at se, hvordan de fordeler pengene, men vi håber naturligvis, at Claus Hjort Frederiksen også er opmærksom på den del, som er vigtig i det samlede hele«, siger landchefen.