Australien lovgiver mod kinesisk indblanding

Beijing har hidtil set Australien som et laboratorium for politisk påvirkning af udlandet. Det er for alvor gået op for politikerne »down under,« og premierminister Turnbull har taget skridt til at sikre det australske demokrati.

Arkivfoto. Ny og stram australsk lovgivning mod udefrakommende indflydelse skal bl.a. ses i lyset af Kinas forsøg på påvirkning.Det har medført, at folk af kinesisk afstamning, hvad enten de er indfødte australiere eller kommer fra folkerepublikken, i vide kredse betragtes med mistro. Foto: Jason Reed / Reuters Fold sammen
Læs mere
Foto: JASON REED

Craig Chung er medlem af Sydneys byråd, og når han mødes med tidligere embedsmænd fra USA, er hverken medierne eller hans valgkreds interesserede.

Men er der tale om sammenkomster med andre etniske kinesere, anlægger han en forsigtig tilgang. Han undersøger deres baggrund, undgår at blive fotograferet med dem og undgår at fortæller offentligt, hvem han har talt med og hvorfor – alt sammen for at sikre, at han ikke ender med at blive beskyldt for at omgås folk med forbindelser til Kinas kommunistiske parti.

»Der er en frygt for, at vi måske arbejder tæt sammen med nogle, som er mistænkt for at være agenter for en fremmed statsmagt,« siger den 49-årige Chung, der selv er fjerdegenerations kinesisk-australier.

»Vi er i dag i en situation, hvor folk er hunderædde.«

For Australien er godt og grundigt rystet efter beskyldninger om, at Kina forsøger at købe australske politikere og påvirke valg i landet, og anklagerne har udløst undersøgelser af, hvorvidt den kommende supermagt forsøger at påvirke det australske samfund. Samtidig har det udløst en frygt for, at en kampagne for at eliminere den kinesiske indflydelse kan ende som en regulær heksejagt.

Den kinesiske regering har i årevis benyttet sig af repræsentanter i Australien i forsøget på at pleje sit omdømme og fremme sin politiske dagsorden, herunder en genforening med Taiwan og kontrol over Det Sydkinesiske Hav. Præsident Xi Jinping har forstærket arbejdet, og meget tyder på, at han ser Australien som et sted, hvor Kina kan afprøve forsøget på at påvirke holdninger i udlandet og styrke sin globale indflydelse.

I praksis betyder det, at kinesiskfødte forretningsfolk med forbindelser til det kommunistiske parti har udnyttet Australiens mangelfulde lovgivning om pengegaver i politik og doneret millioner til de politiske partier i Australien. Kinesiske diplomater har også mobiliseret landets studerende og fået dem til at deltage i demonstrationer eller til offentligt at afstand fra det, der ses som antikinesiske holdninger.

Ikke allieret, men heller ikke fjende

Det har udløst en voldsom reaktion med offentlige fordømmelser af enhver, der beskyldes for forbindelser til det officielle Kina. Dertil kommer en række nye lovforslag, der skærper Australiens spionagelove, forbyder udenlandske donationer til politiske partier og kriminaliserer enhver bestræbelse på at gribe ind i det australske demokrati.

Kritikere af den nye lovgivning omfatter borgerrettighedsgrupper, der er bekymrede for de voldsomme, antikinesiske følelser, som er blevet udløst. Frygten er, at de kan undergrave enhver legitim debat og uretmæssigt ramme Australiens store og bredt sammensatte kinesiske befolkningsgruppe.

»Frygten er reel nok, men det er omvendt også let at komme til at overdrive den. Og jeg tror, vi er i fare for netop det i øjeblikket,« siger professor i strategiske studier Hugh White, der tidligere har advaret om Kina og påpeget, at den voksende kinesiske magtposition kunne ende med at få Australien til at anskaffe sig atomvåben:

»Det har fået alarmklokkerne til at ringe, og vi er ikke langt fra en moralsk panik. Vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal tænke om Kina, for det er ikke en allieret, men heller ikke en fjende,« siger White, der nu er professor ved Australian National University. »Vi står faktisk overfor noget, som er nyt i vores nationale erfaring.«

Det australske demokrati

Premierminister Malcolm Turnbull har da også understreget, at lovforslagene ikke eksplicit retter sig mod Kina eller Australiens egne kinesiske samfund: »Vi må sikre os, at det australske demokrati er modstandsdygtigt over for enhver form for trussel – fra alle lande,« sagde han 7. december ved fremlæggelsen af lovforslaget om udenlandsk påvirkning. Fold sammen
Læs mere

På baggrund af den megen opstandelse over kinesisk indflydelse på australsk politik frygter mange kinesisk-australiere nu, at de vil blive yderligere isoleret som resultat af den nye lovgivning.

Beijing har udtrykt samme betænkelighed:

»Ord og handlinger, der strutter af fordomme, ødelægger den normale atmosfære i det kinesisk-australske forhold,« hed det for nylig i en lederartikel i Folkets Dagblad, der udgives af Kinas kommunistiske parti.

Mange unge kinesisk-australier roser det australske samfund i høje vendinger. Men de vil også gerne vide, hvorfor der er så få kinesisk-australiere på virksomhedernes direktionsgange og i medierne, og hvorfor noget så simpelt som købet af en lejlighed kan virke suspekt.

»Det kinesiske samfund i Australien er allerede nu genstand for temmelig meget diskrimination alene på baggrund af folks udseende,« siger byrådsmedlem Craig Chung. »Jeg er bekymret for, at denne lovgivning skal sætte blivende skel mellem kinesisk-australiere og alle andre australiere.«

Premierminister Malcolm Turnbull har da også understreget, at lovforslagene ikke eksplicit retter sig mod Kina eller Australiens egne kinesiske samfund:

»Vi må sikre os, at det australske demokrati er modstandsdygtigt over for enhver form for trussel – fra alle lande,« sagde han 7. december ved fremlæggelsen af lovforslaget om udenlandsk påvirkning.

Oversættelse: Lars Rosenkvist