Australien får nøglerolle i klimaforhandlinger

Mand i midten: Australiens premierminister Kevin Ruud, der får nøglerolle ved klimakonferencen på Bali, advarer om, at der kommer til at foregå en masse »hestehandleri«, inden man kan forvente en aftale. Klimaminister Connie Hedegaard ankommer i dag

Rige lande skal skære mere i deres CO2-udledninger. Genskabelsen af verdens tropiske regnskove skal styrkes. Og fattigdomsbekæmpelse i »verdens fattigste lande« er – uanset faren ved klimaforandringer – førsteprioritet. Dog skal også udviklingslande forpligte sig politisk til at bidrage til at begrænse drivhusgasser.

Sådan lyder nogle af overskrifterne i udkastet til en sluterklæring fra FNs klimakonference på Bali, som i dag går ind i sin afgørende fase.

Udkastet, som cirkulerede blandt pressefolk i weekenden, er skrevet af repræsentanter fra Indonesien, Sydafrika og Australien, som i dag vil begynde at modtage kommentarer fra de nationale delegationer, der gerne på fredag skal enes om en rammeaftale, der kan bane vejen for et globale klimagennembrud i København i 2009.

Danmarks klimaminister Connie Hedegaard (K) ankommer i dag til Bali i spidsen for en delegation, der også tæller statsminister Anders Fogh Rasmussens nære rådgiver, Bo Lidegaard, der har fået titlen som klimakoordinator i Statsministeriet.

Mens klima- og miljøministrene således begynder at ruste sig til de afgørende forhandlinger, vil en række landes finansministre i dag ligeledes mødes på Bali.

Ministrene med ansvar for de nationale økonomier skal for første gang mødes for at debattere sammenhængen mellem de klimaforandringer, som ifølge FNs klimapanel udgør en »uomtvistelig« risiko for verdens miljø, og så den generelle økonomiske udvikling.

Fokus på Ruud
I mange lande er ledende politikere fortsat af den opfattelse, at miljøhensyn er en hæmsko for økonomisk vækst, men denne holdning vil for alvor stå for skud ved dagens møde, hvor topfolk fra FN og fra en række udviklede lande vil understrege, at miljøbeskyttelse og energieffektivitet sagtens kan gå hånd i hånd.

Australiens nyvalgte premierminister Kevin Ruud ventes at ankomme til det tungt bevogtede konferencecenter i Nusa Dua, der normalt er et feriested for velhavende turister.

Ruud, der forleden meddelte, at Australien vil tilslutte sig Kyoto-protokollen, ser ud til at få en nøglerolle i forhandlingerne, eftersom Australien er de udviklede landes repræsentant i den gruppe af lande, der arbejder på slutdokumentet. Ruud advarede i går om, at forhandlingerne bliver hårde, og at der vil blive en del »hestehandleri«, inden man bliver færdige.

»Nu skal vi sætte os ned og forhandle om, hvad der er nødvendigt for planeten. Og derfor ville det være uansvarligt, hvis jeg nu begyndte at fremlægge specifikke tal,« sagde den australske regeringschef.

Ifølge det fremlagte udkast skal i-lande i nogle tilfælde præstere op imod 40 pct. reduktion i deres udledninger af drivhusgasser pr. 2020 i forhold til referenceåret 1990.

I dokumentet hedder det videre, at kurven for verdens samlede CO2-udledninger skal knækkes inden for de kommende 10-15 år, hvorefter de skal nedbringes med »et godt stykke over 50 pct.« inden 2050.