Anholdt for at være bilist

En kvinde er blevet arresteret i Saudi Arabien. Hun er tiltalt for at have befundet sig bag et rat.

Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

Politiet i den hellige by, Mekka, har arresteret en kvinde, fordi hun overtrådte landets lovgivning – ved at køre bil. Det skriver den engelsksprogede Arab News.

Kvinden, hvis nationalitet og navn er ukendt, forsøgte at flygte fra politiet, da hun indså, at hun var blevet opdaget. Under flugten ramte hun imidlertid en anden bil, som fik lettere skader. Herefter blev kvinden overdraget til myndighederne.

I Saudi Arabien er det forbudt for kvinder at føre køretøjer i alle andre områder end landdistrikter. Det vides ikke, hvor ofte denne slags anholdelser forekommer, for der bliver ikke ført statistik.

I de senere år er kvindernes køreforbud blevet en omdiskuteret sag, og sidste år underskrev flere end 125 kvinderetsforkæmpere en bøn til indenrigsministeren om at ophæve forbuddet. Den officielle respons er, at køreretten er en samfundsmæssig sag, og at forbuddet derfor vil blive fjernet, når det saudiske folk føler sig klar til det.