Afghanske mindreårige fylder op blandt asylansøgere i EU

Nye tal viser et fald i mindreårige asylansøgere i Europa. Men antallet er stadigt langt højere end i 2013.

Antallet af asylansøgere er så småt aftagende i flere EU-lande, hvilket også afspejler sig i nye tal for antallet af uledsagede mindreårige, der søger om asyl.

Tal fra Eurostat viser, at 63.000 mindreårige asylansøgere søgte asyl i EU's medlemslande i 2016. Det er et fald fra hele 96.500 mindreårige i 2015.

Selv om der er tale om et fald, er tallet for 2016 dog stadig fem gange så højt som for perioden fra 2008-2013.

Det er næsten udelukkende drenge, der selv tager turen for at søge asyl i Europa, og mange af dem oplyser, at de er lige under de 18 år, som er definerende for, om man er barn er eller voksne.

68 procent af de uledsagede mindreårige i EU i 2016 er opgjort til at være 16-17 år.

Samtidig er der en overvægt af særligt afghanske mindreårige. Mere end en tredjedel af dem kommer fra Afghanistan, mens omkring en fjerdedel er fra Syrien.

De uledsagede mindreårige har udgjort et særskilt problem både i EU og herhjemme, fordi myndighederne bliver i tvivl om, hvorvidt de uledsagede rent faktisk er mindreårige, eller har løjet sig yngre for derved nemmere at kunne få asyl.

I Danmark kan Udlændingestyrelsen bede om at få foretaget en aldersvurdering på Retsmedicinsk Institut, hvis der opstår tvivl.

De nyeste tal fra Eurostat harmonerer med tal fra den danske udlændingestyrelse fra januar, der viste, at der er kommet langt flere uledsagede mindreårige asylansøgere hertil over en 17-årig periode.

I Danmark oplyste en femtedel af de 5976 asylansøgere, der kom til Danmark i de første 11 måneder af 2016, at de var under 18 år.

Afghanere udgør også her den største del af de mindreårige. Men Marokko, Eritrea og Somalia tegner sig ligeledes for en stor del tilsammen.