600 millioner børn i verden vil tørste i 2040

Klimaforandringer betyder, at millioner af børn i fremtiden vil leve i områder med ekstrem vandmangel.

Ifølge rapporten fra Unicef står 36 lande i verden med det problem, at der er brug for meget mere vand, end der er til rådighed. Befolkningsvækst og øget forbrug af vand i industrien dræner vandressourcerne verden over. Scanpix/Wakgari Alemu Fold sammen
Læs mere

Stigende temperaturer, højere vandstande, flere oversvømmelser, tørker og is, der smelter.

Klimaforandringerne påvirker både kvaliteten og mængden af vand så meget, at 600 millioner børn i 2040 vil leve i områder, hvor der er ekstrem mangel på vand. Det vil sige en ud af fire børn på verdensplan.

Det er en netop udkommet rapport fra FN's børneorganisation, Unicef, som beretter om, hvilken påvirkning ændringerne i vores klima har på adgangen til rent drikkevand.

»Siden 1990 har vi set en positiv udvikling, hvor børnedødeligheden er mindsket. Men mangel på vand og urent vand kan komme til at medvirke til at øge børnedødeligheden«, siger Steen Andersen, som er generalsekretær i Unicef Danmark.

Ifølge rapporten står 36 lande i verden med det problem, at der er brug for meget mere vand, end der er til rådighed. Det er både lande i Afrika, Asien og Sydamerika.

Befolkningsvækst og øget forbrug af vand i industrien dræner vandressourcerne. Samtidig betyder konflikter og krige, at mange børn ikke har adgang til sikkert drikkevand.

Alle de faktorer tvinger børn til at drikke vand, som udsætter dem for potentielle dødelige sygdomme som kolera og diarré.

»Det kan komme til at stå meget slemt til«, siger Steen Andersen.

»Nogle steder vil der decideret være mangel på vand, som er helt basalt for liv. Andre steder vil der være forurenet vand, der fører til mange former for sygdomme. Jo mindre børn er, jo mere udsatte er de.«

Hvis man om godt 20 år skal undgå det scenarie, rapporten opstiller, hvor millioner af børn tørster eller dør, kræver det handling nu, siger generalsekretæren.

»Når man borer langt nok ned, kan man rent faktisk finde vand, selv i meget tørre områder,« siger han.

»Men ud over at hjælpe med nye vandboringer, er det vigtigt, at regeringer og myndigheder griber ind og regulerer vandforbruget og sørger for bedre sanitære forhold - og selvfølgelig bekæmper klimaændringer,« siger han.

/ritzau/