400.000 kinesere dør årligt af forurening

Hvert år dør over en halv mio. kinesere af luftforurening og kræftsygdomme forårsaget af forgiftet drikkevand. Nu gør flere oprør og lægger sag an.

SHANGHAI: Først døde fiskene, så døde floderne, og nu er menneskene begyndt at dø. Det er prisen for adskillige års økonomisk vækstpolitik uden skelen til de miljømæssige konsekvenser i Kina.

Hvert år dør omkring 400.000 mennesker - ifølge den kinesiske regerings egne tal - af luftforurening, og i 2004 døde 118.000 af kræftsygdomme på grund af forgiftet drikkevand. Selvom tallene sandsynligvis kun dækker over en lille del af den gruppe mennesker, der i virkeligheden bliver syge af forurening, så taler de alligevel deres eget tydelige sprog.

Der findes efterhånden mange landsbyer i Kina, hvor flere hundrede mennesker er blevet syge af forurenet drikkevand. Størstedelen bliver ved med at drikke det livsfarlige vand, fordi de ikke har andre muligheder.

Således lever omkring 360 mio. mennesker i dag uden adgang til rent drikkevand i Kina. Det skyldes både generel vandmangel, og at alle de store floder og søer er mere eller mindre forgiftede. Desuden er landet ved at løbe tør for grundvand - ikke mindst på grund af de mange fabrikker, som producerer billige varer til hele verden.

Ofre gør oprør

Derfor har Kinas toppolitikere gjort vandsituationen til et særligt fokusområde, men det er svært for centralregeringen i Beijing at implementere miljølovene ude i provinserne, hvor de økonomiske interesser ofte går forud for respekten for menneskeliv og miljøet.

Men ofrene er begyndt at gøre oprør. Alene i 2005 var der ifølge den kinesiske regering 87.000 oprør i Kina, og heraf skyldtes de 51.000 den voksende utilfredshed med forurening.

»Det største problem i Kina er, at miljølovene ikke bliver implementeret godt nok. Det skyldes blandt andet, at økonomien er under-udviklet, og at folk ofte tror, at politisk magt og gode forbindelser står over loven,« siger Wang Canfa, som er professor ved China University of Political Science and Law - og en af Kinas modige miljøforkæmpere.

Han bruger al sin fritid på at drive et hjælpecenter for folk, der er blevet ofre for forurening. Sidste år modtog han ca. 2.000 telefonopkald fra folk, der søgte om hjælp. Han kunne dog kun tage 100 sager ind, fordi organisationen er baseret på frivillig arbejdskraft og private donationer. Han hjælper blandt andet forureningsofrene med at lægge sag an. Og det nytter noget. Ud af de ca. 80 retssager, det er lykkedes at rejse, er 30-40 pct. blevet til sejre.